Veilederutdanningen har blitt gjennomført hvert år siden 2011, og til sammen 255 veiledere har økt sin kompetanse og kommet inn i klubbveilederrollen siden den gang. Foto: Alexander Eriksson
Veilederutdanningen har blitt gjennomført hvert år siden 2011, og til sammen 255 veiledere har økt sin kompetanse og kommet inn i klubbveilederrollen siden den gang. Foto: Alexander Eriksson

Utdanner 23 nye klubbveiledere

Helgen 20.-22. januar startet 23 deltakere fra ulike særforbund og idrettskretser på utdanningen for å bli veiledere og kunne jobbe med klubb- og kompetanseutvikling i idrettslag.

I løpet av utdanningen får de kjennskap til idrettens felles konsept for klubbutvikling, og de lærer gode prinsipper, metoder og verktøy for å jobbe med utvikling og skape forbedringer i en klubbhverdag. Gjennom arbeidet som klubbveilederne gjør og den kontakten de skaper med klubbene, senkes klubbenes terskel for å ta kontakt med forbundene og idrettskretsene, det blir mer dialog, og idrettslagene opplever mer hjelp og støtte fra sine overordnede ledd.

Årets deltakere kommer fra tolv ulike særforbund og tre idrettskretser. Alle veilederne har følge av en egen coach gjennom utdanningen, og coachen er en god støtte inn i rollen som veileder.

Gjennom 8 måneder vil deltakerne veksle mellom samlinger, webinarer, besøk og prosesser ute hos klubbene. Veilederutdanningen har blitt gjennomført hvert år siden 2011. Dette er det 12. kullet som gjennomfører utdanningen der til sammen 255 veiledere har økt sin kompetanse og kommet inn i klubbveilederrollen.

Vi gleder oss til å følge enda flere nye veiledere inn i rollen og det viktige arbeidet som skjer for å støtte klubbene og hjelpe dem til å organisere, drifte og utvikle seg for å oppnå en god aktivitet.

MicrosoftTeams-image (16) kopi.jpgFoto: Alexander Eriksson