Fra venstre: Gro Eide, Thor Gjermund Eriksen, Rune Røksund, Ottar Eide, Erik Langerud, Nils Einar Aas, Espen Johansen, Kristin Veierød (utvalgsleder), Lise Røsto Jensen, Ada Sofie Austegard, Sylvi Ofstad. Roger Finjord og Mona Kristiansen deltok digitalt. Kristin Oudmayer var ikke til stede. Foto: Geir Owe Fredheim
Fra venstre: Gro Eide, Thor Gjermund Eriksen, Rune Røksund, Ottar Eide, Erik Langerud, Nils Einar Aas, Espen Johansen, Kristin Veierød (utvalgsleder), Lise Røsto Jensen, Ada Sofie Austegard, Sylvi Ofstad. Roger Finjord og Mona Kristiansen deltok digitalt. Kristin Oudmayer var ikke til stede. Foto: Geir Owe Fredheim

Strømmeutvalget i gang med sitt arbeid

1. mars nedsatte Norges idrettsforbund et eksternt ledet administrativt utvalg som skulle forsterke og supplere det pågående kartleggingsarbeidet for strømming fra breddeidretten i tråd med idrettsstyrets vedtak 22. juni, 2022. I går gjennomførte strømmeutvalget sitt første konstituerende møte.

Lederen av strømmeutvalget er glad for at utvalget er i gang med arbeidet.

- Det var fint å møte de andre utvalgsmedlemmene, diskutere mandatet og videre arbeid. NIF har allerede iverksatt flere arbeidsprosesser som utvalget vil trekke veksler på, og utvalget vil også igangsette egne initiativ. Jeg opplever at alle ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet, sier utvalgsleder Kristin Veierød.

Utvalgets mandat

Utvalget skal gjennomføre en utredning om, og i tilfelle, hvordan strømming fra ulike deler av breddeidretten kan skje innenfor trygge rammer. Utvalget vil både gjennomføre selvstendige utredninger, og vil også basere seg på det pågående kartleggingsarbeidet i idretten.

Utvalgsarbeidet skal resultere i overordnede anbefalinger, og gi norsk idrett og idrettsstyret et godt grunnlag for eventuelle nye vurderinger av retningslinjer for strømming/filming i breddeidretten.

Utvalgets sammensetning:

 • Leder Kristin Veierød
 • Thor Gjermund Eriksen
 • Ada Sofie Austegard, Stine Sofies Stiftelse
 • Kristin Oudmayer, Unicef
 • Erik Langerud, Norges Håndballforbund
 • Roger Finjord, Norges Fotballforbund
 • Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund
 • Espen Johansen, Norges Basketballforbund
 • Mona Kristiansen, Norges Gymnastikk- og Turnforbund
 • Lise Røsto Jensen, Norges Skøyteforbund
 • Gro Eide, Norges Skiforbund
 • Rune Røksund, Rogaland idrettskrets
 • Sylvi Ofstad, Troms og Finnmark idrettskrets
 • Pål Kristen Rønnevik (koordinator), Norges idrettsforbund
 • Julie Karima Berg (sekretær), Norges idrettsforbund