Møte hos Vestland fylkeskommune med hovedutvalgsleder for kultur, idrett og inkludering Stian Davies, idrettskretsleder Nils R. Sandal, idrettspresident Berit Kjøll og fylkesordfører Jon Askeland. Foto: Ingrid Krogstad
Møte hos Vestland fylkeskommune med hovedutvalgsleder for kultur, idrett og inkludering Stian Davies, idrettskretsleder Nils R. Sandal, idrettspresident Berit Kjøll og fylkesordfører Jon Askeland. Foto: Ingrid Krogstad

Strålende utbytte av Bergen-tur

Noen ganger kan det virke som om avstanden fra Oslo og ut i landet er lenger enn omvendt. Idrettspresidentens besøk hos myndigheter og idrett overalt i Norge viser med all mulig tydelighet viktigheten av å reise ut, lytte og lære.

Denne gangen var turen kommet til Bergen og Vestland. Som den første offisielle gjest i det nye fylkeshuset i Bergen, ble Berit Kjøll, idrettskretsleder Nils R. Sandal og organisasjonssjef Knut Songve møtt av fylkesordfører Jon Askeland og hans kollegaer og administrasjonen. Selv ordførerkjedet hadde Askeland tatt på for å markere dagen og møtet.

Vestland er blant fylkene med lengst ventetid på utbetaling av spillemidler. Derfor var diskusjonen om anlegg og anleggsfinansiering et viktig tema for møtet. Fylket informerte også om sin nye plan, Kultur bygger samfunn, om idrettens viktige plass i samfunnsutviklingen og om fylkeskommunens arbeid med anlegg, støtte til idrett og om satsingen gjennom Idrettsklynge vest. Idrettspresidenten erkjente at Vestland er en usedvanlig aktiv fylkeskommune innen idrett, og takket på vegne av idrettsstyret for å få muligheten til å møte ledelsen. Kjøll løftet idrettens tre satsingsområder fram mot kommunestyre- og fylkestingsvalget, nemlig anlegg, aktivitet og frivillighet. Det var større enighet enn uenighet om idrettens prioriteringer i møtet. Fylkeskommunen skulle forsøke å dokumentere kostnadene ved mellomfinansiering ved bygging av idrettsanlegg både fra kommunene og fra idrettslagene. Det er noe som vil være svært nyttig for idrettens arbeid med en mellomfinansieringsbuffer ved bygging av idrettsanlegg.

Før møtet med idrettsråd og idrettslag på Slettebakken var det kommet et ønske om å ha en samtale om hvor skoen trykker i den daglige hverdagen for idrettslagene. Idrettspresidenten ønsket å snakke om økonomi som barriere, anlegg og hvordan status er etter korona. I tillegg var det viktig å hente inn ønsker om idrettspolitiske prioriteringer fremover.

Etter en presentasjon om LIM-prosjektet – lekser, idrett og mat – og omvisning og prat i Bergenshallen, Gimlehallen, Bergen Tennis Arena og Bergen Turnforening, ga praten rundt bordet mange nyttige innspill til anleggsbygging og anleggstilgang, aldersgrenser for deltakelse i organisert idrett, kostnadsdrivere, redusert frivillighet etter pandemien og bruken av ansatte i idretten.

Når idrettskrets, idrettsråd og idrettslag sammen sørger for gode innspill og gode inntrykk, blir verdien av å reise vekk fra hverdagen ekstra stor.