Tilgang til aktivitetshjelpemidler er viktig for inkludering i idretten. Foto: Tove Lise Mossestad / Norges idrettsforbund
Tilgang til aktivitetshjelpemidler er viktig for inkludering i idretten. Foto: Tove Lise Mossestad / Norges idrettsforbund

Stort flertall for 20 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelser over 26 år (AKT26)

I nysalderingen av statsbudsjettet 2023 har regjeringspartiene og SV innstilt at de vil øke potten aktivitetshjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne med 20 millioner kroner.

Merknaden har fått tilslutning fra store deler av opposisjonen. Dette betyr at et solid flertall på Stortinget går inn for å øke potten til aktivitetshjelpemidler. 

– Dette er gode nyheter. Skal vi lykkes med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet og idretten er man nødt til å ha tilgang til aktivitetshjelpemidler for å kunne delta i samfunnet, og da er mer midler til denne potten helt avgjørende, sier idrettspresidenten Zaineb-Al Samarai og fortsetter: 

– Vi må huske at mange trenger spesialtilpasninger av aktivitetshjelpemidlene for å dekke sine behov. Dette er ofte svært kostbart utstyr. Å få støtte til aktivitetshjelpemidler er derfor avgjørende for at personer med funksjonsnedsettelser skal ha råd til nødvendig utstyr. 

Ordningen med aktivitetshjelpemidler er rammestyrt, noe som betyr at ingen får støtte til aktivitetshjelpemidler når ordningen er tom. De siste årene har ordningen vært tom allerede i februar.  

I merknaden på Stortinget ligger det inne at midlene kan overføres. I realiteten betyr dette at midlene overføres til bruk i 2024. Da vil det totalt være rundt 80 millioner kroner til disposisjon neste år. Oslo Economics leverte i 2021 en rapport som viser at det trengs minst 200 millioner kroner for at alle som søker om aktivitetshjelpemidler får støtte.  

– Vi ser på dette som et steg i riktig retning, og tar det som et tegn på at politikerne forstår hvor viktig denne ordningen er for de som har behov for den. Det gir stor motivasjon for å jobbe videre for at denne ordningen blir rettighetsfestet slik at alle med funksjonsnedsettelser kan få aktivitetshjelpemidler som gir alle en reell mulighet til en aktiv fritid, sier Zaineb Al-Samarai.