Sommerhilsen fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai. Her er hun sammen med en glad svømmegjeng under Special Olympics World Summer Games i Berlin. Foto: Marte Hoel Romskaug.
Sommerhilsen fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai. Her er hun sammen med en glad svømmegjeng under Special Olympics World Summer Games i Berlin. Foto: Marte Hoel Romskaug.

Sommerbrev fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai

Kjære idrettsvenner! Det nærmer seg sommerferie og en velfortjent pust i bakken etter et intenst og travelt første halvår.

På vegne av idrettsstyret vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle for den enestående innsatsen dere legger ned for norsk idrett hver eneste dag. Det er når vi jobber sammen som et lag at vi får ut det beste ut av vår flotte og mangfoldige idrettsorganisasjon. Dette ble sist dokumentert da NIF presenterte den foreløpige medlemsutviklingen i norsk idrett 2. juni og som nå for første gang etter pandemien viser vekst både i antall medlemskap og antall aktive medlemmer i norsk idrett.

Dette kommer ikke av seg selv, men skyldes hardt arbeid over tid fra både ansatte, tillitsvalgte og de frivillige som tilrettelegger for et best mulig idrettstilbud til våre barn, unge og voksne hver dag. Tusen takk til dere alle.

Det er med ydmykhet jeg nå tar fatt på en ny epoke som idrettens øverste tillitsvalgt. Tusen takk for tilliten og mandatet jeg, og idrettsstyret, har fått fra idrettsorganisasjonen. Den skal forvaltes på best mulig måte for idretten og for alle våre medlemmer. Vi ser frem til å jobbe sammen med dere for å nå våre ambisiøse mål, og som ble vedtatt på Idrettstinget gjennom langtidsdokumentet- Idretten vil!

Skal utvikle indikatorer for måloppnåelse

Vi må i enda større grad tørre å måle oss selv for å evaluere at vi som idrettsorganisasjon er på riktig kurs. Vi må definere tydelige indikatorer for måloppnåelse innenfor våre fem innsatsområder: Attraktivt og variert idrettstilbud, gode og veldrevne idrettslag, like muligheter, idrettsanlegg for fremtiden og bedre toppidrett.

VI i idrettsstyret og NIFs administrasjon skal tilrettelegge for god involvering og forankring blant særforbund og idrettskretser for å sikre at vi får et felles eierskap til den videre prosessen. Vi må alltid ønske å forbedre oss hvis vi med rette skal kalle oss verdens beste idrettsorganisasjon!

Barrierer for deltakelse må brytes ned!

Det er grunn til å løfte pekefingeren og rope et «varsku» når vi ser at mange barn og unge ikke får mulighet til å delta i vårt unike idrettsfellskap på grunn av dårlig økonomi. Det er ikke lenger bare lavinntektsfamilier som blir rammet. Barn og unge fra familier med helt vanlige inntekter har også fått merke kostnadsøkningen på kroppen med økt risiko for at flere faller utenfor. Det kan vi ikke la skje!

Vi opplever en genuin vilje fra hele idrettsorganisasjonen til å bidra til å fjerne disse barrierene for idrettsdeltakelse. Skal vi leve opp til vår visjon om «idrettsglede for alle», er det rett og slett uakseptabelt at noen faller utenfor på grunn av økonomi. Idrettsstyret har fått en meget tydelig bestilling fra Idrettstinget i det videre arbeidet for å redusere barrierer for idrettsdeltakelse, inkludert mangel på anlegg. Den serven tar vi i idrettsstyret på største alvor! Vi skal gjøre vårt ytterste for å løse utfordringene i fellesskap med dere, myndighetene, næringslivet og andre aktuelle støttespillere for norsk idrett.

Viktig valgkamp

Vi går også inn i innspurten av en hektisk valgkampperiode hvor idretten virkelig nå må mobilisere og bruke all sin kraft til å fremme våre viktigste fanesaker: Anlegg, aktivitet og frivillighet. Vi vil oppfordre dere alle til å oppsøke vår temaside «Idrettens valgsaker» på Idrettsforbundet.no hvor vi har tilrettelagt for godt valgkampmateriell og malverk som kan benyttes og tilpasses det enkelte organisasjonsledd i det idrettspolitiske arbeidet frem mot det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Vi står foran en hektisk høst med mange viktige begivenheter og møteplasser for norsk idrett. Arendalsuka, NIPA-konferansen, valgkampturné, ekstraordinært Idrettsting, ledersamling og internasjonal representasjon med blant annet generalforsamlinger i ANOC, IPC, EOC og EPC, for å nevne noen.

Hektisk start

De første ukene som øverste tillitsvalgt har vært overveldende, i positiv forstand. Takk for den flotte mottakelsen jeg har fått når jeg møter dere i gangene, i kantinen på Idrettens hus, på arrangementer og på andre møteplasser i inn- og utland. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Men før det må vi også være flinke på restitusjon. Derfor håper jeg hver og en av dere får noen rolige og solfylte sommerdager og får ladet batteriene sammen med familie og gode venner.

Vi sees vi til ny dyst i august.

På vegne av meg selv og hele idrettsstyret, ønsker vi dere en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen

Zaineb Al-Samarai

Idrettspresident