Hvilket anlegg fortjener prisen «Årets idrettsanlegg 2023»? Det kan du være med å bestemme.
Hvilket anlegg fortjener prisen «Årets idrettsanlegg 2023»? Det kan du være med å bestemme.

Du kan bestemme hvilket anlegg som blir «Årets idrettsanlegg 2023» – søk nå!

Har idrettskretsen eller kommunen din et idrettsanlegg som fortjener å være med i kåringen av «Årets idrettsanlegg 2023»? Nå har vi åpnet opp for søknader. Søknadsfrist 14. april.

Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kultur- og
likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Prisen deles i år ut som den 8. i rekken.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.

Vinneren av Årets idrettsanlegg tildeles en pengepremie på kr 30 000. I tillegg mottar vinneren en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget, samt diplom med juryens begrunnelse. Prisen tildeles anleggseieren.

Saken fortsetter under bildet. idrettsanlegg_tidli1920.png

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget med tanke på kriteriene, og må også inneholde bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Du finner mer informasjon og søknadssjema her. Søknadsfrist er 14. april 2023.

Kontaktperson: Dorthe Hemma, prosjektleder BAD, PARK og IDRETT.
E-post: badparkogidrett@nih.no