Se opptak av Åpen time

Se opptak av Idrettsstyrets Åpen time fredag 15. desember 2023.

Agenda: 

  • Idrettsstyremøter høsten 2024 og våren 2025 
  • Spillemiddeltildeling til idrettsorganisasjonen 2024 
  • Vedtekter for NIFs utøverkomité 
  • Indikatorer Idretten vil! 
  • Internasjonalt utviklingssamarbeid 
  • Statsbudsjettet 2025 
  • Orienteringssaker