Se opptak av Åpen time 20. januar

Se opptak av Åpen time med pressen fredag 20. januar 2023.

Agenda:

  • Søknad om godkjenning av nye idretter
  • Idrettstinget 2023 – rapport tingsammensetningen
  • Idrettstinget 2023 – Idretten vil! Arbeidet med ny langtidsplan for norsk idrett 2024-2027
  • Strømming av breddeidretten
  • Innspill til ny nasjonal anleggsplan
  • Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser
  • Orienteringssaker