Se opptak av Åpen time 19. juni

Se opptak av Åpen time fra første idrettsstyremøte 2023-2027.

Agenda: 

• Tidspunkt for ekstraordinært Idrettsting

• Oppfølging av idrettens langtidsplan

• Idrettsstyremøter 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024

• Orienteringssaker