Opptak av Åpen time 31. mars

Se opptaket fra Åpen time med pressen 31. mars.