Opptak av Åpen time 24. november

Se opptak av Åpen time 24. november.

Agenda: 

  • Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023- nasjonalt anleggspolitisk utvalg
  • Endringer av vedtekter for Norges døveidrettsutvalg (NDI)
  • Søknad om navneendring fra Norges Tennisforbund
  • Orienteringssaker