Opptak av Åpen time 22. august

Se Åpen time fra Idrettsstyret 22. august 2023

Agenda: 

  • NIFs Hederskomité
  • Oppfølgingsplan Idretten vil!
  • Oppfølgingsplan øvrige tingsaker
  • Orienteringssaker