Opptak av Åpen time 14. september 2023

Se opptak av Åpen time 14. september 2023

Agenda:

  • Medlemmer av Norges Døveidrettsutvalg og Utvalg for idrett for utviklingshemmede​
  • IPC Generalforsamling i Bahrain​
  • Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023- Godt styresett i NIF​
  • Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023- Utredning av samorganiseringen NIF/NOK​
  • Orienteringssaker