Opptak av Åpen time 13. oktober

Se opptak av Åpen time 13. oktober.

Agenda:

  • Spillemiddelsøknad for 2024
  • Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023- Anleggsarbeid i tingperioden 
  • Oppfølging av vedtak 18.17 fra Idrettstinget 2023 - Politiske møteplasser for unge idrettsledere 
  • Orienteringssaker