Flere idrettslag som bruker gass som energikilde kan nå glede seg over økt støtte etter at Kulturdepartementet har endret reglene etter innspill fra NIF. Foto: Erik Ruud
Flere idrettslag som bruker gass som energikilde kan nå glede seg over økt støtte etter at Kulturdepartementet har endret reglene etter innspill fra NIF. Foto: Erik Ruud

Økt støtte til idrettslag som benytter gass

Kulturdepartementet har etter forslag fra NIF endret reglene for hvordan støtten til idrettslag som benytter gass som energikilde skal beregnes. De nye reglene bidrar til at flere idrettslag med høye gasskostnader får velfortjent støtte.

Tidligere tok støtten utgangspunkt i kostnadsøkningen fra 2021 til 2022 og kompenserte for 80 prosent av denne. Nå åpner departementet for at støtten for 2022 også kan beregnes basert på prisøkningen fra 2021 til 2022 og at denne multipliseres med innkjøpt volum i 2022.

- All honnør til Kulturministeren som etter at hun så hvordan gasskompensasjonen slo ut for enkelte idrettslag raskt utvidet regelverket slik at flere idrettslag med høye gasskostnader nå kommer inn under ordningen og får en velfortjent støtte,  sier idrettspresident Berit Kjøll.

Omleggingen av regelverket vil føre til at det er flere idrettslag som faller inn under ordningen som ikke søkte i første søknadsrunde. NIF vil derfor rett etter påske åpne opp for nye søknader og ny søknadsfrist vil være 21. april.