idrettsglede1_FotoEirikFørde.jpg

Nye 15 millioner kroner til lokale fritidskasser i kommuner med søknadsfrist 2. juni

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 15 millioner kroner til en ekstraordinær søknadsrunde for at kommuner (og bydeler i Oslo) kan opprette lokale fritidskasser. - Det er svært gledelig at regjeringen har lyttet til idrettens innspill om å øke potten og åpne opp for en ekstra søknadsrunde for lokale fritidskasser, forteller idrettspresident Berit Kjøll.

Kommuner kan søke om lokal fritidskasse innen 2. juni 2023

Gjennom lokale fritidskasser kan kommuner, samt bydeler i Oslo, søke om tilskudd til å dekke deltakeravgifter for barn og unge i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Ordninga med lokale fritidskasser var ny i 2022, og etter det vi forstår har kommunene hovedsakelig prioritert andre eksisterende tiltak fremfor fritidskasser. Økt bevilgning til lokale fritidskasser vil gjøre det mulig for barn i lavinntektsfamilier å få dekt utgifter til deltagelse, som forhåpentligvis gir økt deltagelse og kan forebygge frafall.

Tilskuddet kan brukes til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter (inkludert kontingent og treningsavgift) i faste, organiserte aktiviteter for barn og unge til og med 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Alle kommuner, samt bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til lokale fritidskasser, uavhengig om de har deltatt i ordningen Tilskudd til å inkludere barn og unge eller ikke. Kommuner og bydeler med høy andel barn i familier med vedvarende lavinntekt vil bli prioritert. Søknadsfristen er allerede 2. juni 2023.  

Del gjerne – og utfordre din kommune til å søke

Vi oppfordrer idrettsorganisasjonen til å dele informasjonen om dette ekstraordinære tilskuddet og oppfordre sine kommuner (bydeler i Oslo) til å søke om å etablere lokal fritidskasse.

Les mer om tilskuddsordningen her: https://www.bufdir.no/tilskudd/fritidskasser/

NIF gjennomførte åpent informasjonsmøte 23. mai:

Norges idrettsforbund inviterte og gjennomførte et åpent, digitalt informasjonsmøte tirsdag 23. mai kl. 12.00-12.30. Her ble det gitt informasjon om tilskuddsordningen til Bufdir Tilskudd til inkludering av barn og unge og det ekstraordinære tilskuddet på 15 millioner kroner til lokale fritidskasser. Her kan du se presentasjonen og opptaket fra informasjonsmøtet (ca. 11 min). Se også presentasjonen