Nå kan man søke om støtte til gassutgifter. Foto: Eirik Førde
Nå kan man søke om støtte til gassutgifter. Foto: Eirik Førde

Ny søknadsrunde om kompensasjon for høye gassutgifter

Ordningen med støtte til idrettslag og andre organisasjonsledd  innenfor idretten som benytter gass er forlenget, og Stortinget har satt av fem millioner kroner til dette i 2023.

Det vil bli gjennomført to søknadsrunder i år. Den første har søknadsfrist 7. september, mens den andre vil ha søknadsfrist i februar 2024.

Alle idrettslag og særforbund skal ha mottatt en e-post med nødvendig informasjon om hvordan en søker og hvordan tilskuddet beregnes. I utgangspunktet vil støtten tilsvare 80 prosent av kostnadsøkningen i 2023 sammenlignet med 2021.

Det er opptil hvert enkelt idrettslag om en vil søke i begge søknadsrundene eller kun i en av disse.