Magnus Nedregotten, lede av Utøverkomiteen, under debatten om norsk deltakelse i OL og Paralympics i Paris 2024. Foto: Geir Owe Fredheim
Magnus Nedregotten, lede av Utøverkomiteen, under debatten om norsk deltakelse i OL og Paralympics i Paris 2024. Foto: Geir Owe Fredheim

Norske utøvere deltar i OL og Paralympics i Paris

Idrettstinget vedtok i dag at norske utøvere skal delta under De olympiske og paralympiske leker i Paris i 2024. Samtidig skal norsk idrett fortsette arbeidet for å hindre at russiske og belarusiske utøvere får delta i internasjonale konkurranser.

– Normalt ville dette vært en ren formaliabeslutning. Samtidig må vi erkjenne at det denne gangen foreligger dilemmaer som følge av den russiske invasjonen av Ukraina, støttet av Belarus, sa idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen, som presenterte saken på Idrettstinget.

Henriksen er tydelig på at norsk idrett må ta stilling til den uakseptable angrepskrigen i hjertet av Europa og bruke idrettens verdier som kompassnål.

– Vi må velge side. Og det har vi gjort. Alene, og sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, har vi vært krystallklare i vår fordømmelse av Russland og Belarus, og vi har vært krystallklare på at vi ikke ønsker russiske og belarusiske utøvere og ledere tilbake i internasjonal idrett, selv under et strengt nøytralitetsregime, sa Henriksen fra talerstolen og tilføyde:

– Vi har fremført dette budskapet i flere møter med alle verdens olympiske komiteer og IOC, og vi har stemt for å utestenge den russiske og den belarusiske paralympiske komiteen fra IPC.

Idrettstyret anerkjenner dilemmaet med at russisk og belarusisk deltakelse i Paris kan sees på som en legitimering av russiske myndigheters mulighet til å bruke egne utøvere for rene propagandaformål. Samtidig løftet idrettsstyremedlem Henriksen frem flere argumenter som talte for norsk deltakelse under lekene i Paris.

– Norsk idrett har ikke et ønske om å ramme Frankrike. Våre utøvere er også godt i gang med sine forberedelser og sine kvalifiseringer. Vi bør ikke dytte våre utøvere foran oss, slik russiske myndigheter selv gjør i sin politiske kamp. Vi vet heller ikke det endelige utfallet av IOCs beslutning om eventuelle nøytralitetskriterier eller om Russland og Belarus i det hele tatt vil delta under OL og Paralympics i Paris, sa Henriksen fra talerstolen.

Henriksen avsluttet sitt innlegg ved å understreke at idrettsstyret mente det var riktig å fatte et vedtak om norsk deltakelse under lekene i Paris.

– Samtidig skal norsk idrett fortsette å fronte sitt standpunkt om ikke å tillate russiske og belarusiske utøvere og ledere i internasjonale idrettskonkurranser, avsluttet Henriksen.