2. visepresident Sondre Sande Gullord i idrettsstyret presenterte saken om et eventuelt opptak av Norsk Karateforbund som særforbund i Norges idrettsforbund. Idrettsstyrets innstilling om avslag på søknaden om opptak ble støttet og vedtatt av Idrettstinget. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund.
2. visepresident Sondre Sande Gullord i idrettsstyret presenterte saken om et eventuelt opptak av Norsk Karateforbund som særforbund i Norges idrettsforbund. Idrettsstyrets innstilling om avslag på søknaden om opptak ble støttet og vedtatt av Idrettstinget. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund.

Norsk Karateforbund ble ikke tatt opp som særforbund i Norges idrettsforbund

Idrettstinget vedtok i dag at Norsk Karateforbund ikke tas opp som særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

- Det er momenter som talte både for og mot at Norsk Karateforbund skulle tas opp som nytt særforbund i NIF, og saken er kompleks. IOC besluttet under sesjonen i Mumbai å ikke ta opp karate som en tilleggsgren for OL i Los Angeles 2028. IOCs beslutning har styrket idrettsstyrets innstilling til Idrettstinget om å si nei til opptak av Norsk Karateforbund som nytt særforbund i NIF, sier 2. visepresident i NIF Sondre Sande Gullord som presenterte saken på det ekstraordinære Idrettstinget i dag.

Gullord oppfordret fra talerstolen samtidig Norsk Karateforbund om å søke samarbeid med et allerede eksisterende særforbund i NIF.

Søknaden fra Norsk Karateforbund ble i tiden frem mot Idrettstinget vurdert opp mot norsk idretts gjeldende regler for opptak av særforbund. Idrettsstyret påpekte blant annet at Norges Kampsportforbund også organiserer karate i dag, etter regler fra det internasjonale forbundet World Karate Federation (WKF).

- På det nåværende tidspunktet er det ikke mulig å henvise søker til å inngå i Norges Kampsportforbund, ettersom WKF ikke aksepterer Norges Kampsportforbund som medlem i sin organisasjon. Det er derfor fra NIFs side gjennomført sonderinger med andre særforbund for å avklare om det er ønskelig med å en mulig innlemmelse, uten at dette så langt har ført frem, uttaler Sande Gullord.

I idrettsstyrets begrunnelse er det også vektlagt at Norsk Karateforbunds oppgitte medlemstall ikke er tilstrekkelig godt nok dokumentert og at et opptak som et eget lite særforbund ikke vil sikre en god effektiv ressursutnyttelse av idrettens samlede ressurser.