Tingsalen under Idrettstinget 2023. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
Tingsalen under Idrettstinget 2023. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Norsk idrett innfører nye regler på sammensetningen av Idrettstinget

Idrettstinget har vedtatt å endre representanttallet idrettskretsene imellom, slik at det blir mindre forskjeller mellom de største og de minste idrettskretsene. De største idrettskretsene kan ha inntil åtte representanter, mens de minste idrettskretsene skal ha minst fire representanter.

– Det er viktig at solidaritetsprinsippet mellom større og mindre idrettskretser gjenopprettes. Dette gir også en bedre geografisk spredning av Idrettstingets representanter, sier 1. visepresident Vibecke Sørensen som presenterte saken på vegne av idrettsstyret på Idrettstinget.

Det innføres også nye krav til sammensetningen av organisasjonsleddenes idrettstingsdelegasjoner. Der en delegasjon er på fire eller flere representanter, skal minst én av representantene være under 26 år. I idrettskretsens delegasjon skal det være minst én representant fra idrettsråd, og disse delegasjonene skal ha geografisk representativitet.

– Denne endringen gir et større mangfold, det gir bedre representasjon fra lokalidretten, det gir flere unge representanter på Idrettstinget og vi sikrer en fortsatt god geografisk representativitet. Dette vil gi bedre diskusjoner og derigjennom bedre beslutninger, sier Sørensen.