Norges idrettsforbunds logo

Norges idrettsforbund ønsker ikke russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett

Norges idrettsforbund har helt siden februar i fjor hatt et klart standpunkt i spørsmålet om hvorvidt Russland og Belarus skal få delta i internasjonal idrett: I dagens situasjon er dette ikke riktig og noe vi sterkt fraråder. Dette standpunktet er uendret.

Russlands invasjon av Ukraina er brudd på Folkeretten og har bidratt til å skape en alvorlig internasjonal sikkerhetssituasjon og med store konsekvenser også for idretten.

IOC har de siste ukene gjennomført en konsultasjonsprosess med internasjonale særforbund, nasjonale olympiske komiteer og med utøvergrupper. Konsultasjonsprosessene viser at denne saken fremstår som svært krevende og sammensatt med mange dilleammer og problemstillinger.

IOC fastholder at sanksjonene mot Russland og Belarus ligger fast. Samtidig undersøkes ulike tilnærminger for hva som skal til for at utøvere fra Russland og Belarus eventuelt kan få delta i internasjonale idrettskonkurranser igjen. Det synes å være en stor grad av enighet blant et flertall av olympiske komiteer om å fortsette disse undersøkelsene.

NIF kommuniserte et tydelig standpunkt i konsultasjonsmøtet mellom IOC og nasjonale olympiske komiteer den 19. januar, om at vår holdning til utestengelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere i internasjonal idrett er uendret og står fast.

Situasjonen er uoversiktlig og under stadig utvikling. Ingen endelige avgjørelser er tatt av IOC i saken. For NIF blir det derfor viktig å følge situasjonen fortløpende og ha en nær dialog med egen medlemsorganisasjon i dette spørsmålet. Vi vil i dagens situasjon fortsette å gi klart uttrykk for våre standpunkt, og vi vil holde tett kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner i saken.

Les NIF og norsk idretts uttalelser i saken:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/norges-idrettsforbund-onsker-utestengelse-av-all-russisk-og-hviterussisk-idrett/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-nordisk-uttalelse-om-den-eskalerende-russiske-aggresjonen-i-ukrania/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/felles-uttalelse-fra-nifs-ledersamling-19.11.2022/