Nordisk møte på Grønland.
Nordisk møte på Grønland.

Nordiske idrettsorganisasjoner ønsker ikke russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett

Lederne for alle de nordiske olympiske komiteene, paralympiske komiteene og idrettsforbundene har denne uken vært samlet på Grønland for sitt årlige møte. Et sentralt diskusjonstema har vært spørsmålet om russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett.

– Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner har vi et tydelig og konsist standpunkt i dette spørsmålet. I dagens situasjon ønsker vi ikke russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett. Dette nordiske standpunktet er helt i tråd med de vedtak som idrettsstyret har fattet i saken, og er et standpunkt vi vil fortsette å legge frem i ulike internasjonale fora, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

I lys av at den russiske angrepskrigen mot Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, fastholder de nordiske idrettsorganisasjonene sitt standpunkt i saken, slik dette sist ble formulert den 7. februar i år:

  • The situation with the war in Ukraine has not changed.
  • Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in international sports participation.
  • Now is not the right time to consider their return; that is our position.
  • We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.
  • The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together, and in close dialogue with relevant stakeholders, continue to evaluate and monitor the situation closely.

Av andre saker som ble diskutert var bærekraft og klima, de ulike utfordringene landene opplever med tanke på utenforskap i idretten og hvordan nordisk idrett kan øke sin internasjonale innflytelse.

Det ble også avholdt egne møter mellom de nordiske parasportorganisasjonene. Norges paralympiske komité har dette året lederrollen i denne grupperingen.

– Jeg opplever at vi har et sterkt samarbeid på paraområdet. Dette omfatter også en klar enighet rundt vår felles posisjon når det gjelder en fortsatt suspensjon av de russiske og belarusiske paralympiske komiteene, uttaler NIFs 1. visepresident Arne Bård Dalhaug.