Norges idrettsforbund møtte i dag finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Fra venstre: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, idrettspresident Zaineb Al-Samarai, kretsleder i Vestland idrettskrets, Nils R. Sandal, generalsekretær i Senterpartiet, Knut Olsen og generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas. Foto: Norges idrettsforbund.
Norges idrettsforbund møtte i dag finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Fra venstre: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, idrettspresident Zaineb Al-Samarai, kretsleder i Vestland idrettskrets, Nils R. Sandal, generalsekretær i Senterpartiet, Knut Olsen og generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas. Foto: Norges idrettsforbund.

NIF møtte finansministeren

Norges idrettsforbund møtte i dag finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å snakke om hva politikerne bør gjøre for å hjelpe idretten.

Fra idretten deltok idrettspresident Zaineb Al-Samarai, kretsleder Nils R. Sandal i Vestland idrettskrets, generalsekretær Nils Einar Aas og leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk, Frida Blomgren, begge fra Norges idrettsforbund.

Idrettsforbundet har lenge bedt om et møte med finansministeren, som ett av mange tiltak i det idrettspolitiske påvirkningsarbeidet.

På agendaen sto blant annet momskompensasjon. De siste årene har ulike regjeringer i praksis gitt idrettslag full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, men først i 2021 ble det gitt full momskompensasjon for varer og tjenester til idretten og den øvrige frivilligheten.

– Noe av det viktigste politikere og myndigheter kan gjøre, er å bidra til økonomisk forutsigbarhet for idrett og frivillighet. Rettighetsfesting av momskompensasjonen er et viktig tiltak som vil ha stor betydning for idretten, fordi det bidrar til trygge rammer og lavere kostnader for idrettslagene, understreket idrettspresident Zaineb Al-Samarai i møte med finansministeren.

Idretten må også få kompensasjon for lønns- og prisvekst

Mange idrettslag har ikke økt avgiftene sine de siste tre årene, noe som er en svært krevende øvelse i en tid der alt blir dyrere.

Som resten av samfunnet og kulturlivet merker også idretten de økte kostnadene. Idretten og den delen av kulturlivet som ikke finansieres over statsbudsjettet, fikk ingen kompensasjon for lønns- og prisvekst utover påslaget på driftsmidlene på 1,6 prosent som ble gitt høsten 2022 – altså langt under pris- og lønnsvekst i samme periode.

– Dette er en faktor som påvirker idretten på samme måte som alle andre. Dersom idretten og frivilligheten ikke blir kompensert for pris- og lønnsvekst, har vi i realiteten to valg: Redusere driften og dermed også aktivitetstilbudet, eller prøve å hente inn de tapte inntektene ved å øke deltakeravgiften. Det er løsninger vi ikke ønsker, mener Al-Samarai.

Foreslår å styrke spillemiddelordningen

Anlegg er avgjørende for å skape aktivitet. Enkelte idrettslag må operere med ventelister og avvise barn på grunn av anleggsmangel.

I møtet med finansminister Vedum understreket kretsleder Nils R. Sandal i Vestland idrettskrets at spillemiddelordningen er god og viktig, men at den må styrkes slik at flere anlegg kan realiseres.

– Regjeringen bør etablere en statlig mellomfinansieringsordning for å skape forutsigbarhet for idrettslagene og unngå dyre finansieringskostnader i påvente av utbetaling av spillemidler, sier Nils R. Sandal og legger til:

– Slik det er i dag, kan det ta alt fra ett til syv-åtte år før spillemidlene blir utbetalt, noe som gjør det både dyrere og vanskeligere for idrettslagene og kommunene som bygger egne anlegg. For å redusere idrettslagenes finansieringskostnader er det avgjørende at spillemidlene utbetales raskere.

Hjelp kommunene med å fortsette å være idrettens beste venn

Norske kommuner er kanskje den viktigste samarbeidsaktøren for idretten. De gjør en innsats gjennom å bygge og drifte idrettsanlegg og ved å bidra med betydelig økonomisk støtte til idrettslagene.

Norsk idrett har vedtatt en ny langtidsplan «Idretten Vil!» med visjonen «idrettsglede for alle». Idrettsforbundet ønsker at alle skal få være med i idretten og føle mestring og idrettsglede i et fellesskap med gode venner.

– Vi skal gjøre vårt for å komme dit, men vi er helt avhengige av hjelp og godt samarbeid med kommunene rundt om i landet. Da må kommunene ha en økonomi som gjør at de fortsatt kan være idrettens beste venn, sa Al-Samarai.