Veilederen er en videreføring av arbeidet med norsk idretts internasjonale strategi. Foto: Norges idrettsforbund
Veilederen er en videreføring av arbeidet med norsk idretts internasjonale strategi. Foto: Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund lanserer internasjonal veileder

Den internasjonale digitale veilederen for norsk idrett ble lansert i dag. Målet er å forenkle hverdagen til de som jobber internasjonalt på vegne av norsk idrett.

På det ekstraordinære idrettstinget i 2021, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en internasjonal veileder. Dette var et supplement til den internasjonale strategien, Verdier verdt å kjempe for, som ble vedtatt på det samme ekstraordinære tinget. Norges idrettsforbund har nå lansert en digital veileder for internasjonalt arbeid i norsk idrett. Veilederen skal bistå tillitsvalgte og representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner, samt utøvere og støtteapparat som representerer Norge internasjonalt.

Veilederen ble lansert under et frokostmøte på Ullevål stadion tirsdag 17. oktober, og er en videreføring av arbeidet med norsk idretts internasjonale strategi.

– Denne veilederen skal forenkle hverdagen til alle de som skal jobbe internasjonalt på vegne av norsk idrett. Her finnes det informasjon og råd for representanter fra Norge i internasjonale idrettsorganisasjoner, for norske særforbund og deres internasjonale arbeid og representasjon. Her finnes det også informasjon for utøvere som ønsker å være best mulig forberedt på internasjonale forhold utover selve idrettskonkurransen, sier Frida Blomgren, leder av samfunnskontakt og idrettspolitikk i Norges idrettsforbund.

 

Samlet på ett sted

Norsk idrett har i overkant av 250 representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner. For NIF er det viktig å kunne tilby denne gruppen bistand og gode råd i utøvelsen av sine verv.

– En slik veileder gjør det enklere å være best mulig forberedt i jobben som skal gjøres i et internasjonalt verv. Nå har vi viktig informasjon og viktige dokumenter samlet på ett sted, sier Magnus Sverdrup, styremedlem i den europeiske breddeidrettsorganisasjonen ENGSO, Magnus Sverdrup.

 

Konflikten mellom Russland og Ukraina

Veilederen inneholder også oppdatert informasjon knyttet til de idrettslige konsekvensene av den russiske krigføringen i Ukraina.

– Russlands krigføring i Ukraina representerer den største utfordringen i internasjonal idrettspolitikk for øyeblikket. I veilederen ligger derfor informasjon om norsk og nordisk idretts standpunkt i saken, samt oppdatert informasjon fra henholdsvis IOC, IPC og fra norske myndigheter gjennom Utenriksdepartementet, sier Frida Blomgren.