Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Meld deg på workshopen: Hvordan få tilskudd til ditt mangfoldsprosjekt?

Dette får du svar på i informasjonsmøtet Krafttak for mangfold og inkludering nå setter opp.

Vi tar imot søknader i den tredje utlysningsrunden helt fram til 1. juni.

Hvis du ønsker å styrke ditt prosjekts sjanse for å få tilslag på deres søknad, bør du være med på vårt digitale informasjonsmøte. Du må melde deg på møtet i forkant. 

  • Informasjonsmøte 10. mai kl. 10.00 – Trykk her
  • Informasjonsmøte 15. mai kl. 18.00 - Trykk her
  • Informasjonsmøte 22. mai kl. 20.00 - Trykk her

På informasjonsmøtet får du tips til søknadsskrivingen av pilotprosjektansvarlig Lars Neerbye Eriksen. Det blir også anledning til å spørre om det du måtte lure på. 

Det er så langt igangsatt femten mangfoldsprosjekter i idrettskretser, særforbund og idrettslag.