En engasjert Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under sin tale til Idrettstinget 2023 2. juni. Foto: Geir Owe Fredheim
En engasjert Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under sin tale til Idrettstinget 2023 2. juni. Foto: Geir Owe Fredheim

Kulturministeren hilste til Idrettstinget i Bergen

Kulturministeren Anette Trettebergstuen innledet sin hilsen med å takke idrettsorganisasjonen for alt det flotte arbeidet som utføres hver eneste dag for alle barn og unge som deltar i idretten.

– Fellesskapet og visjonen «idrettsglede for alle» sier så mye om verdiene som gjenspeiler den flotte idrettsbevegelsen. Det enorme antall timer som legges ned i frivillig innsats, både i topp- og breddeidretten bidrar til idrettsglede og fantastiske opplevelser. Og de flotte presentasjoner fra våre fremste utøvere gjør oss oppriktig stolte, understreket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i sin tale til Idrettstinget.

Idretten preger oppveksten
Trettebergstuen viste til sin egen oppvekst og de mange gode idrettsopplevelsene hun selv hadde hatt i svømmehallen, og hvordan de fremste utøverne hadde vært gode rollemodeller både henne, og andre barn og unge.

– Det er ikke mulig å vokse opp uten å ha et sterkt emosjonelt forhold til idrett, sa Trettebergstuen og la til:

– Toppidrettsutøverne inspirer og motiverer og gir gode minner som man har med seg hele livet. Mange av oss har ikke vært motivert av mesterskapsmedaljer, men av å delta og være en del av et sosialt fellesskap. Idretten har den unike egenskapen at den vasker bort de sosiale forskjellene man ellers opplever i samfunnet.

Krevende tider for mange
Kulturministeren understreket at vi alle må jobbe hardt for å sikre at alle kan fortsette å delta i idretten. Derfor må alle bidra til å finne andre måter å få ned kostnadene.

– Vi må unngå at det ikke blir «vanlig for foreldre» å be om ekstra støtte for å kunne bli med. Folk ønsker egentlig å ordne opp selv. I stedet for å be om hjelp er det en fare for at man heller finner noe annet å gjøre, sa Trettebergstuen og tilføyde:

– Ingen av oss ønsker at idretten skal velges bort. Derfor må kostnadene ned. Her må idretten selv bidra, og myndighetene skal hjelpe til.

Likestillingen går for sent
Kulturministeren viste også til likestilling som en av de viktigste prioriteringene som myndighetene har definert i tildelingsbrevet til idrettsorganisasjonen.

– Jentene må kunne drømme like stort som gutta. Det er fortsatt et stykke igjen før vi er der. Det var stort å se Maren Lundby sveve i skiflyvningsbakken i Vikersund. Men det var først i 2023 at dette skjedde. Vi må derfor sette fart i likestillingsarbeidet. Jeg er klar til å hjelpe til.

Kulturministeren viste deretter til idrettens egne utfordringer og hvordan myndighetene ønsker å tilrettelegge på best mulig måte for å innfri forventningene fra idrettsorganisasjonen. Hun oppsummerte dette i følgende tre innsatsområder:

Idrettsanlegg
Kulturdepartementet er godt i gang med en nasjonal plan for bygging av idrettsanlegg. Det siste året har det vært mange møter med idretten over helte landet og myndighetene har mottatt mange innspill.

– Målet er å utvikle en ny modell som vil ligge til grunn for fremtidige søknader for bygging av idrettsanlegg, sa Trettebergstuen.

Fem prosent av LAM-midler kan tildeles idrettsråd
Trettebergstuen påpekte at myndighetene hadde innfridd løftet om full momskompensasjon for varer og tjenester og til idrettslag som bygger egne anlegg. Samtidig fremhevet hun myndighetenes strøm- og gasstøtte til idretten og som vil fortsette i tiden fremover.

Myndighetene har også bevilget en ekstra tildeling på 125 millioner kroner til idrettsrådene som skal bidra til å redusere kostnadene for barn og unges idrettsdeltakelse.

Sist, men ikke minst, avslørte kulturministeren fra talerstolen at fem prosent av de lokale aktivitetsmidlene nå kan holdes igjen til idrettsrådene.

Mindre byråkrati
Avslutningsvis understreket kulturministeren behovet for ubyråkratiske og forenklede søknadsprosesser i idretten. Derfor har myndigheten nå laget en felles nettportal, www.tilskudd.no, hvor nyttig informasjon om søknadsprosesser og prosedyrer er samlet på et sted.

– Opplevelsen av å samarbeide med idrettsbevegelsen, både topp- og breddeidretten er noe av det beste å få lov til å jobbe med i hele verden, avsluttet Trettebergstuen før hun ønsket lykke til med tingforhandlingene.