Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Inspirerende idrettsmøte i Narvik

Torsdag 27. april var idrettspresident Berit Kjøll, sammen med Nordland idrettskrets, på besøk i Narvik. Et aktivt Narvik idrettsråd, med leder Mikael Falch Hope i spissen, inviterte idrettslag, kandidater ved høstens kommunevalg og sentrale personer i Narvik kommune til idrettsmøte på rådhuset.

Besøket var en del av Norges idrettsforbunds arbeid fram mot kommune- og fylkestingsvalget i høst. Alle de 11 idrettskretsene skal få besøk, der hovedformålet er å bidra i arbeidet med å løfte fram den lokale idretten sine viktigste saker foran kommune- og fylkestingsvalget overfor politikere. Nordland og Narvik var først ut.

Over 40 fremøtte fikk høre idrettspresident Berit Kjøll og leder i Nordland idrettskrets, Reiner Aarseth, sine tanker om hva som er de største sakene for idretten akkurat nå, både nasjonalt og i Nordland. Men det viktigste på møtet var at representanter fra idrettslagene fikk fortelle både kommunens administrasjon og politikerne akkurat hvor skoen trykker. Anlegg, frivillighet og aktivitet gikk igjen som de viktigste sakene, både fra idrettspresidentens, kretsen og idrettslagenes side. «Anlegg er roten til alt godt», uttalte Berit Kjøll i sin innledning, til anerkjennende nikk i salen.

Økonomi som barriere for deltagelse i idrett var det naturlig nok også mye engasjement rundt med bakgrunn i den dyrtiden vi nå alle opplever. Narvik og Nordland har store avstander og aktiviteten, særlig konkurranseaktivitet, er spredt over store områder. Reisekostnadene blir høye, både for aktivitet lokalt og regionalt. I en tid med høye strømkostnader, høy rente og økte matpriser er det utfordrende for stadig flere å prioritere penger til idrett og andre fritidsaktiviteter, også i Narvik.

Det siste hovedpunktet som ble diskutert var frivillighet. Flere av idrettslagene ytret sin bekymring for å få tak i nok frivillige i tiden fremover. Man ser at det kan være greit å rekruttere frivillige til et konkret arrangement, men at det er en stadig større utfordring å få de frivillige til å bli værende og ta på seg de litt tyngre oppgavene, som for eksempel styreverv. Politikerne og kommunen fikk tydelig beskjed om at de må gjøre sitt for at det skal bli enklere å drive med frivillig arbeid, blant annet i form at flere frie midler til frivilligheten og færre prosjektmidler med omfattende krav til søknads- og rapporteringsarbeid. – Frivillighet er en av de viktigste bærebjelkene i demokratiet og velferdssamfunnet vårt, uttalte Idrettspresident Berit Kjøll.

Dagen bydde også på besøk hos Bjerkvik idrettsforening sine anlegg, og på Idrettens hus i Narvik. Bjerkvik IF kunne vise fram kunstgressbane, håndballhall, skiskytteranlegg og klubbhus, alt samlet på et sted. Anlegget ligger rett ved Bjerkvik barne- og ungdomsskole, noe som gjør aktivitetene lett tilgjengelig for barn og unge i Bjerkvik.

På Idrettens hus i Narvik har de samlet hallflate til blant annet håndball og basketball, svømmebasseng med stupetårn og fasiliteter til Narvik atletklubb og Narvik karateklubb. Anlegget er eid av Narvik kommune som jobber hardt for å holde leiekostnadene nede, spesielt for barn og unge.

Alt i alt ble det et svært vellykket besøk og det er alltid verdifullt å få innblikk i lokalidrettens mange små og store utfordringer. Kunnskapen blir viktig i det videre påvirkningsarbeidet frem mot kommune- og fylkestingvalget senere i høst.