Fra VM i bryting i Oslo i 2021. Foto: Javad Parsa/NTB
Fra VM i bryting i Oslo i 2021. Foto: Javad Parsa/NTB

Innovasjon Norge etablerer en mentorordning for arrangører av internasjonale kultur- og idrettsarrangement

Mentorordningen har til hensikt bistå arrangører i ulike faser av et idrettsarrangement.

Mentoren skal ikke fungere som en konsulent, men være en rådgiver som bidrar med å tilføre kompetanse og/eller nettverk som kan være avgjørende for å lykkes arrangementet.

Formålet med ordningen er å gi arrangører bistand i de utfordringer de møter på, i ulike faser av planleggings- og gjennomføringsfasen av et internasjonalt kultur- og idrettsarrangement. Hensikten er å dele kunnskap, øke kompetanse og minske risiko for arrangører. Arrangøren kan søke om å få mentorveiledning opp til 30 timer tilsvarende kr. 31.500,-.

– Den nasjonale arrangementsstrategien og arbeidet med nasjonalt ressurssenter for arrangement stadfester at det er et behov for å øke kompetanse og tilgjengeliggjøre kunnskap om å arrangere store internasjonale kultur- og idrettsarrangement. Vi håper denne ordningen vil styrke arrangørene i deres arbeid, samtidig som vi knytter til oss mentorer med ulik bakgrunn og ulike erfaringer. Vi er svært fornøyde med bredden av kunnskap blant mentorene som er blitt rekruttert, sier Aase Marthe Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Dette er et særdeles godt initiativ og vi oppfordrer alle våre særforbund og arrangører som planlegger å gjennomføre et internasjonalt idrettsarrangement i Norge om å søke om mentorveiledning fra Innovasjon Norge, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Les mer om Innovasjon Norge sin mentorordning for internasjonale idrettsarrangement her:

Det er foreløpig rekruttert 27 mentorer med bred bakgrunn og erfaring innen arrangementsplanlegging og gjennomføring, alt fra arbeid med medierettigheter, gjennomføring av en rekke store arrangement som ski, triatlon, sykkel, bryting m.fl., kulturarrangement og festivaler, FIFA og IOC, implementering av bærekraft, sponsorarbeid og samarbeid mellom reiselivsnæring og offentlig sektor.

Se veiledning for å søke på mentorordningen her: