Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

IMDi fortsetter samarbeidet og støtter inkluderingsarbeid i norsk idrett med 1 556 000 kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 1 556 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å videreføre arbeidet rundt prosjektet «Velkommen til Idretten!» i 2023.

– Dette prosjektet bidrar til at flyktninger får delta på aktivitets- og idrettstilbud organisert av idrettslag og andre organisasjonsledd innunder Norges idrettsforbund, sier prosjektmedarbeider i NIF, Marte Johannson.

I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å inkludere flyktninger som oppholder seg i mottak og er nyankomne i kommunen i lokale idrettslige aktiviteter. Dette kan blant annet være idrettslagets ukentlige tilbud, arrangementer, ferietiltak og åpen hall. Prosjektet ble startet opp i 2022, der Gjensidigestiftelsen tildelte NIF 5 000 000 kroner over en treårsperiode og IMDi støttet med 1 850 000 kroner for 2022. Frem til mai 2023 har 126 prosjekter mottatt støtte gjennom prosjektet, noe som utgjør en totalsum på 5 846 693 kroner.

– Det at idrettslag over hele Norge har mottatt støtte gjennom denne ordningen har medvirket til en inkludering av flyktningene i lokalsamfunnene gjennom idrettsdeltakelse. Tilbakemeldinger fra idrettsklubbene som organiserer aktivitetstilbudene melder selv at de har fått aktivisert flyktninger i alle aldre, der de inkluderes i trygge og gode utviklingsmiljøer av idrettslaget. Gjennom dialog og besøk ut til klubbene har vi opplevd at deltakelsen oppleves som et stort avbrekk fra en hverdag som ellers inneholder mange tanker rundt situasjonen de står i, der de kan koble av og engasjere seg i en idrett de enten drev med tidligere eller får prøve seg på noe nytt i trygge omgivelser med jevnaldrende. Det er alltid mye latter og smil når vi er rundt og besøker klubbene, sier Johannson.

NIF setter stor pris på støtten fra både IMDi og Gjensidigestiftelsen og for arbeidet idrettskretsene legger i arbeidet med inkluderingsarbeidet.