riktig-niflogo.jpg

Idrettsstyret fremmer et endringsforslag til Idrettstinget i 2023

Med bakgrunn i dialog med Antidoping Norge og Kultur- og likestillingsdepartementet har Idrettsstyret i dag besluttet å fremme et endringsforslag til vedtak på Idrettstinget i 2023 i sak 17.35.23, og som omhandler det nasjonale antidopingarbeidet.

Idrettsstyrets endringsforslag til Idrettstinget 2023:

  1. Med henvisning til vedtak i sak 18.12 fattet av Idrettstinget 2021, skal Idrettsstyret i tingperioden i samarbeid med Antidoping Norge fortsette å arbeide for at det etableres en nasjonal lov på antidopingområdet, herunder etablering av en domsfunksjon i dopingsaker som er uavhengig av idretten og Antidoping Norge. Dette skal sikre en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i samsvar med World Anti-Doping Code
  2. Dersom en lov som sikrer dette ikke fremmes for Stortinget i tingperioden, skal Idrettsstyret konsultere Antidoping Norge som nasjonal antidopingorganisasjon og fremme et forslag til Idrettstinget 2025 som ivaretar punkt 1.

Sak 17.35.2 er en oppfølging av vedtak 18.12 fra Idrettstinget 2021. I vedtaket fra 2021 fremgår det blant annet at Idrettsstyret, i samarbeid med Antidoping Norge, skal arbeide for at antidopingarbeidet lovreguleres gjennom en særlov.

– Begrunnelse for tingvedtaket i 2021 er at en særlov vil kunne styrke hjemmelsgrunnlaget for bekjempelsen av doping og lovregulere Antidoping Norges posisjon som Norges uavhengige nasjonale antidopingorganisasjon (NADO). Vedtaket ga derfor Idrettsstyret formell tilslutning fra idrettens høyeste myndighet til at Idrettsstyret i tingperioden 2021-2023 skulle arbeide for dette, slik at Idrettsstyret hadde et klart mandat å jobbe etter fremover, sier 1. visepresident Vibecke Sørensen i Idrettsstyret som vil legge frem det reviderte forslaget på Idrettstinget i helgen og legger til:

– Kultur- og likestillingsdepartementet har i brev til NIF, i etterkant av fremsendelse av tingpapirene til organisasjonen, formidlet til NIF at et høringsutkast til en antidopinglov vil kunne foreligge våren 2024.

Idrettsstyret ønsker nå Idrettstingets tilslutning til hovedmålet med en nasjonal lovregulering på antidopingområdet for å sikre en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i samsvar med World Anti-Doping Code.

– Det er svært positivt at Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt signaler om at en slik særlov vil kunne være på høring allerede våren 2024. Vårt hovedfokus videre nå vil være å arbeide for at denne særloven for nasjonalt antidopingarbeid vedtas innenfor den neste tingperioden, avslutter Sørensen.