Idrettspresident Zaineb Al-Samarai sammen med egne idrettsstyrekollegaer på det ekstraordinære idrettstinget på Scandic Helsfyr i dag. Foran fra venstre: Mia Larsen Sveberg, Erik Unaas. Bak fra venstre: Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai, Ole Jørstad, Magnus Nedregotten, Sara Stokken Rott, Åsmund R. Sæbøe, Arne Bård Dalhaug. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund.
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai sammen med egne idrettsstyrekollegaer på det ekstraordinære idrettstinget på Scandic Helsfyr i dag. Foran fra venstre: Mia Larsen Sveberg, Erik Unaas. Bak fra venstre: Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai, Ole Jørstad, Magnus Nedregotten, Sara Stokken Rott, Åsmund R. Sæbøe, Arne Bård Dalhaug. Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarais tale til Idrettstinget

Les idrettspresident Zaineb Al-Samarai sin tale til det ekstraordinære Idrettstinget på Scandic Helsfyr i dag.

Kjære tingdelegater, idrettsvenner og æresmedlemmer

Velkommen til idrettsting, som er en fortsettelse av det ordinære idrettstinget i Bergen i juni. Tiden ble dessverre for kort til å behandle alle de innkommende sakene da. La meg igjen få benytte anledningen til å takke Vestland idrettskrets som vertsskap for årets idrettsting i Bergen. Det ble en minneverdig opplevelse for alle oss som var til stede.

På vegne av idrettsstyret vil jeg takke organisasjonen for tilliten vi fikk da vi ble valgt på Tinget i juni. Det er et offensivt idrettsstyre som sammen med generalsekretæren og hans administrasjon har startet oppfølgingen av det vi sammen bestemte oss for å prioritere gjennom Idretten Vil! og andre tingvedtak.

Oppfølgingen av anleggsaker fra Idrettstinget

Idrettsstyret har en plan for hvordan vi skal følge opp sakene fra årets idrettsting. Noe av det første vi har valgt å ta tak i er anlegg. Her ligger det ambisiøse målsetninger, både i Idretten Vil! og fra øvrige vedtak på Idrettstinget. Idrettsstyret er opptatt av å legge best mulig til rette for involverende prosesser som gir forankrede vedtak. Derfor vil vi i vårt neste styremøte nedsette et anleggspolitisk utvalg, under ledelse av idrettsstyremedlem Elisabeth Faret og med solid faglig og strategisk støtte fra idrettsstyrekollega Erik Unaas. I dette utvalget skal vi ha god representasjon fra særforbund, idrettskretser og idrettsråd.

Vår anleggsprioritering er godt gjenspeilet i spillemiddelsøknaden for 2024. Sammen med tiltak for å redusere barrierer, forenkling i idrettslagene, og toppidrett, er anlegg det viktigste satsingsområdet i denne søknaden.

Tydelige prioriteringer i spillemiddelsøknaden for 2024

Jeg vil takke alle som har gitt innspill til denne spillemiddelsøknaden. Dette er det viktigste dokumentet hvert år fra norsk idrett til myndighetene. Her prioriterer vi ressursbruken, her beskriver vi hva vi ønsker og hvordan vi skal oppnå målene. La meg være veldig tydelig på én ting; spillemiddelsøknaden sendes på vegne av oss alle for å sikre idrettslagene våre så gode rammevilkår som mulig. Derfor ber idrettsstyret alle om å ta aktivt del i prosessen for 2025-søknaden neste år.

Saken fortsetter etter bildet:

Zaineb alene.png

Foto: Geir Owe Fredheim, Norges idrettsforbund. 

Viktige gjennomslag for vår idrettspolitikk

Kommune- og fylkestingsvalget er viktig for norsk idrett. Avgjørelsene som tas i kommunene og i fylkene er helt avgjørende for at medlemmene våre kan gi et godt idrettstilbud. Idrettsstyret vil takke alle idrettskretser, særforbund, idrettsråd og idrettslag som har bidratt til å sette idrettens behov på dagsordenen i valgkampen. Sammen har vi lagt et betydelig press på partiene for å sikre en offensiv lokal idrettspolitikk.

Nedenfor følger noen gode eksempler, og det er sikkert mange flere:

 • I Tromsø skal samarbeidspartiene i posisjon bidra til realisering av en ny storhall for fotball i Tromsdalen og en ny Tromsøhall.
 • I Trondheim har flertallet i det nye bystyret besluttet at byen endelig skal få en tredje ishall, og at det skal bygges et nytt svømmeanlegg i Østbyen.
 • I Oslo har det nye byrådet lovet å jobbe for å lage en fritidskortordning som sikrer at alle barn og unge – uavhengig av foreldrenes inntekt – kan delta på fritidsaktiviteter, og
 • Det samme byrådet ønsker å et nytt nasjonalt toppidrettssenter velkommen.

Slike gjennomslag kommer ikke av seg selv. De kommer som et resultat av hardt arbeid over tid fra alle i idretten - lokalt, regionalt og nasjonalt. På vegne av idrettsstyret: tusen takk for strålende arbeid!

Idrettens betydning anerkjennes i rikspolitikken

For øvrig er jeg er helt sikker på at vi sammen har gjort noe riktig når idrett for første gang – som jeg kan huske i hvert fall – var en del av Trontalen, som presenterer hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Dette idrettsstyret hadde en ambisjon om at idrettspolitikk skulle løftes til et nasjonalt politisk nivå. Det er viktig at norsk idrett, og våre rammevilkår, nå faktisk diskuteres på Stortinget. Det skulle bare mangle, men jeg ser på dette som en bekreftelse på, og en anerkjennelse av, den rollen vi spiller i samfunnet.

Kjære tingdelegater og idrettsvenner. Vi lykkes med mye i norsk idrett. Vi har en enestående posisjon rundt om i lokalsamfunnene våre. Norsk toppidrett leverer fantastiske resultater – sommer som vinter.

Dyrtiden påvirker også idretten

Samtidig står vi som idrettsledere overfor betydelige utfordringer:

 • Vi har en prisstigning på nesten 6 prosent.
 • Rentene stiger.
 • Kommunene får dårligere råd.
 • Idrettslagene får dårligere råd.
 • Utøverne får dårligere råd.
 • Og - familiene får dårligere råd.

Det slår verst ut for de som har minst i utgangspunktet. Når vi samtidig vet at medlemstallene våre fortsatt ikke er tilbake på før covid-nivå – selv om vi fikk en økning på 50000 medlemmer i 2022 – så ser vi at årene frem mot Idrettstinget i 2025 blir svært viktige:

 • Vi må få bygget flere anlegg.
 • Vi må få til en regelstyrt momskompensasjon.
 • Vi må få myndighetene med på et krafttak mot utenforskap i idretten.
 • Vi må forenkle hverdagen for idrettslagene.
 • Og vi må bedre de økonomiske betingelsene for toppidrettsutøverne våre.

Godt lagspill er nøkkelen til å lykkes

Dette klarer vi kun ved å stå sammen. Vi i idrettsstyret skal sitte i førersetet, men vi trenger hjelp av dere alle. Nettopp derfor har det vært naturlig å ta med både kretsledere og særforbundspresidenter i flere av statsrådsmøtene vi har hatt nå i høst:

 • Anne Farseth i Friidrettsforbundet og Magnus Nedregotten fra utøverkomiteen var med da vi møtte statsråd for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch
 • Nils Sandal fra Vestland idrettskrets var med i møtet med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
 • Sverre Flatebø fra Bedriftsidrettsforbundet og Hans Martin Bærefjell fra Vestfold og Telemark idrettskrets var med da vi møtte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
 • Cato Bratbakk fra Svømmeforbundet og Roar fra Viken Idrettskrets var med da vi møtte daværende kunnskapsminister Tonje Brenna.
 • Bjørn Harald Vik fra Skytterforbundet og Lise Klaveness fra Fotballforbundet var med da vi møtte daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
 • Og Lise Kvil Torgersen fra Ishockeyforbundet og Lars Trælvik fra Oslo idrettskrets var med i møtet med Statsministeren denne uka.

I tillegg har vi tatt med oss representanter for idrettsråd når vi møtt politikere i både kommuner og fylkeskommuner. 

Dette gjør vi for å synliggjøre betydningen gode rammevilkår har for hele norsk idrett.

I møtene med statsråder og statsministeren denne høsten har vi hatt tydelige budskap, basert på de vedtak og den politikken vi som idrettsorganisasjon har samlet oss om:

 • Få ned kostnadene for deltakelse i idretten.
 • Vise behovet for et reelt anleggsløft.
 • Regelstyrt momskompensasjon.
 • Bedre rammevilkår for toppidrettsutøvere.

Fra idrettsstyrets side kommer vi ikke til å slippe opp på gasspedalen i disse sakene. Vi gleder oss til å gi dere en løypemelding på Ledermøtet neste vår.

Uendret standpunkt til Russland/Ukraina-konflikten

Så er det, kjære idrettsvenner, så uendelig trist å se at vi lever i en verden hvor uskyldige mennesker fortsatt rammes hardt av krig og konflikt. Det vi ser utspille seg i Midtøsten og i Ukraina påkaller vår dypeste medfølelse og sympati med dem som rammes. Fra idrettsstyrets side fastholder vi norsk idretts tydelige standpunkt i Russland/Ukraina-konflikten. Våre utøvere skal delta i Paris neste år, men vi som idrettsledere skal fortsette å fremme vårt synspunkt overfor de internasjonale idrettsorganisasjonene. Og tusen takk til alle dere i særforbundene som har kommunisert et tydelig standpunkt på den internasjonale arenaen. Vi vet at det koster men vi er så uendelig stolte og takknemlig at dere gjør det. 

Livet som idrettspresident er fantastisk!

Jeg er så stolt av å få representere den største og beste folkebevegelsen i dette landet, og jeg har hatt så mange sterke og flotte møter med idrettslag og med enkeltpersoner. I sommer var jeg i Berlin i forbindelse med Special Olympics World Games. Snakk om energiboost! Her møtte jeg golfspilleren Mathias Larsen Lussand, som fikk gullmedalje! Men Mathias vant også mitt hjerte. Jeg fikk mange varme og gode klemmer av Mathias. Dette var en av de mest sjarmerende guttene jeg har møtt. Jeg har hatt kontakt med Mathias senere og snart kan dere alle få se Mathias på NRK TV. Det gleder jeg meg til. 

Et annet møte som har gjort et sterkt inntrykk, var da jeg traff Randi Berg i Bodø. Randi er kona til Harald «Dutte» Berg, en av vår tids aller beste fotballspillere. Det flotteste med Randi var hvordan hun kunne komme inn og ta "hele rommet". Randi var et av de varmeste menneskene jeg har møtt. 

Kjære idrettsvenner. Idrettstinget er norsk idrett høyeste organ, selv når det avholdes digitalt. Vi har mange viktige saker som skal behandles i løpet av ettermiddagen og kvelden - til det beste for medlemmene våre. Sammen med resten av idrettsstyret ser jeg frem til gode debatter og gode vedtak.

Godt Ting!