446,5 mill kroner er på vei til idrettslag og idrettsråd i form av LAM-midler.
446,5 mill kroner er på vei til idrettslag og idrettsråd i form av LAM-midler.

Idrettslag og idrettsråd mottar 446,5 mill. kroner i Lokale Aktivitetsmidler for 2023

NIF har på vegne av idrettslag og idrettsråd mottatt årets tildeling fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til Lokale Aktivitetsmidler. Tildelingen er på 446,5 mill. kroner.

Midlene fordeles av idrettsrådene til idrettslagene til høsten. Nytt i år er at inntil fem prosent av midlene som idrettsrådene får til fordeling kan gå til drift og felles idrettstiltak av idrettsrådet. En forutsetning er at idrettsrådet vedtar dette på sitt årsmøte, og at det skaffer lokal finansiering fra kommunen med minst tilsvarende beløp.   

- Dette er en utvikling vi ser på med glede, sier generalsekretær i NIF, Nils Einar Aas. - NIF har vært i god dialog med KUD en god stund om dette, og årets tildeling er et resultat av dette arbeidet.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. Les mer om LAM her.

Det ekstraordinære Idrettstinget i 2021 vedtok at NIF skulle arbeide for at idrettsrådene kunne vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/idrettsråd. KUD har imøtekommet søknaden fra NIF med en prøveordning over 2 år.

NIF takker KUD for imøtekommelsen og årets tildeling, som bidrar til å opprettholde og utvikle de gode idrettstilbudene som finnes for barn og unge i våre idrettslag.