Idrettspresidenten besøkte Kolstad Arena i Trondheim. Fra venstre: Magnus Abelvik Rød, Andrine Loraas Østmo, organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets, Ingrid Resell Krogstad, Vetle Eck Aga og Sander Sagosen. Foran fra venstre: Sander Rønning, idrettspresident Zaineb Al-Samarai, Lone Strand Randal, Ida Pollestad Brunes, Eivind Johnsen, Stian Gomo Nilsen og Torkil R. Iversen. Foto: Ingrid Krogstad.
Idrettspresidenten besøkte Kolstad Arena i Trondheim. Fra venstre: Magnus Abelvik Rød, Andrine Loraas Østmo, organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets, Ingrid Resell Krogstad, Vetle Eck Aga og Sander Sagosen. Foran fra venstre: Sander Rønning, idrettspresident Zaineb Al-Samarai, Lone Strand Randal, Ida Pollestad Brunes, Eivind Johnsen, Stian Gomo Nilsen og Torkil R. Iversen. Foto: Ingrid Krogstad.

Idrettens valgturné fortsatte i Trondheim

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai var tirsdag på besøk i Trondheim i forbindelse med idrettens valgturné.

Første post på programmet var besøk i Kolstad arena. Der fikk idrettspresidenten høre om Kolstad sin satsning på bredden, spesielt deres jenteprosjekt. Kolstad er en mangfoldig bydel der idrettslaget har lykkes i å få med flest mulig, både jenter og gutter, som spillere, dommere, trenere og frivillige. Styreleder i Kolstad bredde, Lone Strand Randal, fortalte om at hele familier på ulike måter tar del i aktiviteten og at Kolstad arena har blitt et naturlig samlingspunkt for hele bydelen.

Spillere, trener og styreleder i Kolstad elite deltok også. De fortalte idrettspresidenten om sin hverdag og hva de trenger for å prestere best mulig. Toppidrett handler om detaljer og alt teller. Samtidig er Kolstad en klubb som er opptatt av å gi tilbake utover det de leverer på banen. Spillerne fortalte om håndballskolene og turneen de i sommer gjennomførte i Trøndelag. Det er inspirerende for barn og unge å få møte og lære av sine idoler.

Omvisning i Granåsen

Videre gikk turen til Granåsen for omvisning på Toppidrettssenteret og møte med Olympiatoppen Midt-Norge. Senteret inneholder blant annet utstyr for analyse av teknikk, styrketreningsfasiliteter, turnsal, fysioterapi og legesenter. Senteret tiltrekker seg topputøvere fra hele landet, spesielt utøvere i Nordiske grener. Idrettspresidenten fikk høre hva toppidretten trenger for å videreutvikle seg og for å få flere utøvere opp og frem, spesielt i de idrettene uten store økonomiske muskler.

Etter omvisningen i Granåsen ventet et møte med Trondheim kommune og kommunedirektør Morten Wolden.

Paneldebatt på Paraidrettssenteret

Besøket ble avsluttet med idrettspolitisk debatt på Paraidrettssenteret på Ranheim. Idrettspresidenten åpnet ballet med en innledende appell til politikerne. Deretter fikk to panel, et med kommunepolitikere og et med fylkespolitikere, diskutere etter tur. Begge panelene ble ledet, og ikke minst utfordret, av ordstyrer Tor Idar Aune. På agendaen sto viktige saker som anlegg, finansiering, inkludering, toppidrettens rammebetingelser og muligheten for å kombinere toppidrett og utdanning på videregående skole.

Kvelden ble avsluttet med en oppsummering og refleksjon fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai, leder i Trøndelag idrettskrets Ståle Vaag og leder i Trondheim idrettsråd Anne Lise Bratsberg.