Wenche Flaa Eieland (Birkenes IL), Anne Stapnes, kommunedirektør i Birkenes kommune, Anders Christiansen (varaordfører i Birkenes kommune), Arne Thomassen (fylkesordfører), Salve Eieland (leder i Birkenes IL), Stein Bø-Mørland (organisasjonssjef Agder idrettskrets), Berit Kjøll (idrettspresident), Arnt Abrahamsen (nestleder i Agder idrettskrets), Gro Bråten (opposisjonsleder Agder fylkeskommune) Foto: Norges idrettsforbund
Wenche Flaa Eieland (Birkenes IL), Anne Stapnes, kommunedirektør i Birkenes kommune, Anders Christiansen (varaordfører i Birkenes kommune), Arne Thomassen (fylkesordfører), Salve Eieland (leder i Birkenes IL), Stein Bø-Mørland (organisasjonssjef Agder idrettskrets), Berit Kjøll (idrettspresident), Arnt Abrahamsen (nestleder i Agder idrettskrets), Gro Bråten (opposisjonsleder Agder fylkeskommune) Foto: Norges idrettsforbund

Idretten vil bidra i det grønne skiftet – en inspirerende tur til Birkenes IL

Birkenes idrettslag er et tydelig eksempel på at idretten og frivilligheten trenger støtteordninger for å finansiere energi- og klimatiltak. Under et besøk i Birkenesparken sist uke fikk idrettspresident Berit Kjøll, Agder idrettskrets og lokale politikere innføring i utfordringene idrettslaget har.

Leder av Birkenes IL, Salve Eieland, innledet om idrettslaget og deres økonomiske situasjon. Birkenes IL er et veldrevet idrettsanlegg tuftet på dugnadsinnsats, der de tilbyr aktivitet innen blant annet skiskyting, fotball, orientering, håndball, sykkel, langrenn, basketball og friidrett. Idrettslaget eier sine egne anlegg, og på besøket i Birkenesparken fikk vi se flere fotballbaner, friidrettsanlegg, rulleskiløype, klubbhus og den påbegynte nye fotballhallen. Det er kostbart å eie og drive egne anlegg, spesielt med de økte strømprisene. Som et ledd i å få kostnadene i idrettslaget ned har Birkenes IL utredet muligheten for å bygge solcelleanlegg på og ved de anleggene de eier. I tillegg til å bruke mindre penger på strøm og mer penger på aktivitet, vil bygging av solcelleanlegg gjøre idretten grønnere.

Idretten ønsker å bidra til det grønne skiftet og mener at en ordning i Enova for idrett og frivillighet vil være et viktig tiltak for å få til dette. En slik ordning var en del av idrettens innspill til statsbudsjettet for 2024. Idrettspresidenten sa på møtet i Birkenesparken at det burde være en selvfølge at idrettslag som Birkenes med sine flotte planer skal kunne få støtte på lik linje med privathusholdninger og næringsliv.

– Birkenes IL er et strålende eksempel på hvordan et idrettslag kan drives. De har fått til utrolig mye på frivillig dugnadsinnsats og store deler av bygda er medlemmer i laget. Nå vil de bygge solcelleanlegg for å få ned kostnadene og bidra i det grønne skiftet, noe de absolutt fortjener støtte til å gjøre. Vi i Norges idrettsforbund har tatt opp ønsket om en egen ordning i Enova for idretten flere ganger, og det kommer vi til å fortsette med, sier idrettspresident Berit Kjøll etter det lærerike besøket i Birkenesparken.

Etter møtet ble det tid til en omvisning i Birkenesparken og et møte med en av idrettslagets mangeårige ildsjeler, Dagfinn Birkenes. Her sammen med styreleder Salve Eieland. Foto: Norges idrettsforbund.
Etter møtet ble det tid til en omvisning i Birkenesparken og et møte med en av idrettslagets mangeårige ildsjeler, Dagfinn Birkenes. Her sammen med styreleder Salve Eieland. Foto: Norges idrettsforbund.