Norsk idrett har vedtatt en ny langtidsplan - Idretten vil! Foto: Erik Ruud
Norsk idrett har vedtatt en ny langtidsplan - Idretten vil! Foto: Erik Ruud

Idretten sammen om ny langtidsplan Idretten vil!

Norges idrettsforbunds langtidsplan for 2023-2027, Idretten vil! ble vedtatt på Idrettstinget i dag.  

Planen er overordnet og retningsgivende for hele organisasjonen, og prioriterer fem områder som skal ha forrang og spesiell oppmerksomhet for norsk idrett de neste fire årene. Planens overordnede mål er livslang idrett og flere store prestasjoner 

De fem innsatsområdene som Idrettstinget sluttet seg til er:  

  • Attraktivt og variert idrettstilbud 
  • Gode og veldrevne idrettslag 
  • Like muligheter 
  • Idrettsanlegg for fremtiden  
  • Bedre toppidrett 

De fem prioriterte innsatsområdene og målene under hver av dem, vil romme konkrete virkemidler og gode tiltak fra alle organisasjonsleddene i norsk idrett.  

Fellesskap, mestring og ærlighet slått fast som felles verdier 
Verdiene gjenspeiler det som vi sammen vil skal kjennetegne oss, gjennom idrett, kommunikasjon og handlinger, sier idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen som på vegne av idrettsstyret presenterte langtidsplanen på Idrettstinget. 

De nye verdiene erstatter tidligere aktivitetsverdier og vil fungere sammen med NIFs organisasjonsverdier (demokrati, frivillighet, lojalitet og likeverd) som angitt i NIFs lov. 

Idrettsglede for alle står fast som idrettsbevegelsens overordnede og retningsgivende visjon. 

– Dokumentet er en overordnet, men likevel tilgjengelig og målrettet plan. Summen av alt norsk idrett klarer å få til innenfor disse områdene, vil bli målt opp mot nøkkelindikatorer på alle innsatsområdene, avslutter Henriksen.  

Den nye planen vil tilgjengeliggjøres på idrettsforbundet.no når endringsforslagene er innarbeidet.