Helseministeren møtte representanter fra idretten for å snakke om sammenhengen mellom helse og idrett og aktivitet. Fra venstre: Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær i NIF, Sverre Flatebø president i Bedriftsidrettsforbundet, Ingvild Kjerkol Helse- og omsorgsminister, Zaineb Al-Samarai Idrettspresident og Hans Martin Bærefjell styreleder Vestfold og Telemark idrettskrets.
Helseministeren møtte representanter fra idretten for å snakke om sammenhengen mellom helse og idrett og aktivitet. Fra venstre: Else-Marthe Sørlie Lybekk, assisterende generalsekretær i NIF, Sverre Flatebø president i Bedriftsidrettsforbundet, Ingvild Kjerkol Helse- og omsorgsminister, Zaineb Al-Samarai Idrettspresident og Hans Martin Bærefjell styreleder Vestfold og Telemark idrettskrets.

Idrett er viktig for helse

Det var ett av budskapene da idrettspresident Zaineb Al-Samarai møtte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol før helgen for å snakke om sammenhengen mellom idrett og helse. På agendaen sto folkehelse, psykisk helse, sunn idrett og like muligheter.

– Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi er Norges største folkehelseaktør, poengterte idrettspresident Al-Samarai. 

Helse- og omsorgsministeren var tydelig på at idretten er en viktig aktør for å skape god helse og livskvalitet. 

Mange gevinster av idrett 

Idretten var godt representert på møtet. President i Bedriftsidrettsforbundet, Sverre Flatebø var opptatt av å få fram at idretten ikke bare skaper bedre fysisk helse, men også bidrar til bedre psykisk helse. Styreleder i Vestfold og Telemark idrettskrets Hans Martin Bærefjell løftet fram at de opplever at det er interesse i lagene til å opprette paratilbud.   

– Men vi trenger hjelp fra kommunene til å nå ut med informasjon til de som har funksjonsnedsettelser og økonomisk støtte for å kunne etablere tilbudene, sa Bærefjell.  

Videre tok Al-Samarai opp hvilke rammevilkår idretten trenger for å opprettholde og videreutvikle et idrettstilbud med folkehelse som konsekvens. Mer tillit og aktivitetsbaserte midler var et tydelig budskap til ministeren.