Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Hva slags idrettsorganisasjon ønsker vi å være?

Norges Idrettsforbund markerer frivillighetens dag, 5. desember, og inviterer til en frokostsamtale om etikk, verdier og idrett!

Sammen med engasjerte frivillige, tillitsvalgte og ansatte vil vi diskutere hva som er viktig for å etterleve verdiene våre i praksis, kommunisere hva vi står for og sette klare rammer for den idrettsorganisasjonen og idrettsbevegelsen vi ønsker å være.

Meld deg på her!

Seminaret avholdes 5. desember på Ullevål stadion fra klokken 08.30-10.00, og kan også følges på direkte på stream.

Filosof og forsker Henrik Syse åpner arrangementet med viktige refleksjoner om god sportsånd og etikk i idretten, før idrettspesident Zaineb Al-Samarai vil snakke om hvordan Norges Idrettsforbund lever ut verdiene sine, og hva god sportsånd er i praksis. Dette blir en spennende samtale med ulike representanter fra idretten, før Cecilie Prebensen, leder for verdiarbeid i NIF, og Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i NIF, snakker om hvordan idretten lykkes med å kommunisere hvilke verdier vi har, og hva vi står for.

Seminaret avsluttes med en diskusjon om hvordan vi møter etiske dilemmaer i idretten, der Sebastian Henriksen fra idrettsstyret vil utforske etiske dilemmaer i samtale med Robert Mood, leder av NIFs etiske råd, og Anne Farseth, president i Friidrettsforbundet.

Sees vi 5. desember?