Fra venstre: Kari Vanebo og Rebekka Fremstad (NIF), Janne Tuven og Jeanette Nilsen (Håndballforbundet), Daniel Campos og Alanna Solberg (Deloitte)
Fra venstre: Kari Vanebo og Rebekka Fremstad (NIF), Janne Tuven og Jeanette Nilsen (Håndballforbundet), Daniel Campos og Alanna Solberg (Deloitte)

Håndballforbundet først ut med mangfoldsanalyse

Gjennom våren har Håndballforbundet, i samarbeid med Krafttak for mangfold og inkludering og Deloitte, gjennomført en intern mangfoldsanalyse som det første særforbundet. - Dette har vært nyttig og lærerikt for oss

Janne Tuven, leder for anlegg, konkurranse og utvikling i Norges Håndballforbund, er tydelig på at det er flere deler av prosessen som har vært verdifull.

- Funnene fra kartleggingen danner et godt grunnlag som vi kan benytte til å utarbeide gode tiltak for å styrke mangfolds- og inkluderingsarbeidet vårt. Vi har i mange år hatt en tydelig satsning på mangfold- og inkludering, men vi har gjennom prosessen blitt  mer bevisst på at vi må prioritere enkelte områder enda tydeligere i årene som kommer.

Krafttak for mangfold og inkludering skal, som én av fire prosjektleveranser, sørge for ekstra støtte til særforbund. For å levere på dette har vi fire mangfoldsrådgivere som jobber særskilt med å gjøre mangfoldsanalyser for særforbund. Dette arbeidet er påbegynt i totalt 10 særforbund allerede.

Jeanette Nilsen, seksjonsleder for spill og trening i Håndballforbundet, kommer med en klar oppfordring til andre særforbund om å gjennomføre en mangfoldsanalyse.

- Dette er absolutt noe vi vil anbefale andre særforbund å gjøre. Vi har selv hatt stor nytte av prosjektet og det har vært en god prosess hvor vi har fått avdekket områder vi må prioritere, samtidig som vi har fått bekreftet at vi gjør mye bra. Det har vært svært nyttig å få større innsikt i hvordan arbeidet med mangfold og inkludering oppfattes fra brukerne våre, og det er noe vi tar med oss i det videre arbeidet.  

Er du nysgjerrig?
Ta kontakt med kari.vanebo@idrettsforbundet.no for en prat om hvordan vi sammen kan løfte arbeidet med mangfold og inkludering i ditt særforbund.