Håkkihoder fikk staselig besøk på hockeytrening

I tre sesonger har barn fra bydel Grünerløkka stått på skøyter i AKS-tiden i Grünerhallen i Oslo. Denne uken fikk de besøk av både statsminister Jonas Gahr Støre og idrettspresident Zaineb Al-Samarai på skøytetrening.

3.- og 4.-klassinger fra Grünerløkka skole tok godt imot besøket, og var ivrige med både spørsmål og oppmerksomhet, spesielt rettet mot statsministeren.

– Jonas! Jeg har akkurat tatt av gipsen min, siden jeg brakk armen min, roper en gutt fra isen.

– ­Oi da. Vi får håpe jeg ikke brekker armen min i dag, da, svarer statsminister Støre.

Støre og Al-Samarai gikk noen runder på isen, og statsministeren fikk oppleve et vellykket mangfolds- og inkluderingsprosjekt i idretten. Håkkihoder er et aktivitetstilbud som ikke stiller krav til økonomi og foreldreinnsats. I Grünerhallen får alle som vil fra 1., 2., 3. og 4. klasse fra Grünerløkka og Lakkagata skole prøve seg på isen, og Håkkihoder ordner med lånt utstyr og gratis skøytetrening i SFO/AKS-tiden. 

Prosjektet mottar støtte blant annet gjennom Krafttaket for mangfold og inkludering i Norges idrettsforbund. Kjernen i prosjektet er et tett samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet.

MicrosoftTeams-image (1).jpgStatsminister Jonas Gahr Støre tok på skøyter og hjelm for å være med Håkkihoder på isen. Han fikk mange spørsmål å svare på fra interesserte 3.- og 4.-klassinger fra Grünerløkka skole. Foto: Geir Owe Fredheim/NIF

Samarbeid mellom idrett og skole
Nasjonale kartlegginger viser at barn og unge beveger seg for lite. Spesielt barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de som aldri har vært med i et idrettslag, og barn fra lavinntektsfamilier er underrepresentert i lagidrett. Kostnader og krav om foreldreinnsats er barrierer man ikke møter gjennom dette tilbudet.

– Det er fint å se gjennom Håkkihoder hvordan skolen og idrettslaget har funnet hverandre. Det er veldig flott, og det må man holde på. Vi må lytte til idrettens behov og tilrettelegge ytterligere, sier Støre.

– Det er alvorlig at det er stort frafall i idretten. Vi må samarbeide godt med idretten og lytte til dem. Det er den beste kilden til å få barn og ungdom inn i aktivitet hvor økonomi ikke skal være et hinder, sier også Støre til TV2.

Frøy Lode Wiig er initiativtaker og prosjektutvikler i Håkkihoder, og hun forteller at de er veldig glade for at statsministeren og idrettspresidenten har tatt turen til Grünerhallen.

– Det er veldig hyggelig. Vi tar det som en bekreftelse på at arbeidet vi gjør er viktig, og at politikere på aller øverste hold også synes er viktig, og vel verdt å bruke tiden på.

Veien videre for Håkkihoder
Håkkihoder tilbyr også skøytetrening i AKS-tiden for elever ved Løren skole i Oslo og Træleborg og Byskogen i Tønsberg. Innen mars 2024 skal prosjektet foreslå en ny modell for å inkludere flere barn i idrett.

Rammeverket vil få navnet Idrettshoder og skal være et tilbud for alle AKS-barn uavhengig av idrett. Målet er at modellen skal kunne brukes av skoler, idrettslag og frivillighet over hele landet.

Håkkihoder ønsker å gi barn en trygg og positiv inngang til organisert idrett. Ishockey er kanskje ikke sporten for alle, og derfor vil de samarbeide med andre idretts- og aktivitetstilbud i nærmiljøet. Håkkihoder skal være én-dør-inn og veiviser til ulike tilbud i lokalsamfunnet.