Svenn Erik Bolle, generalsekretær i Norges Bedriftsidrettsforbund og Elisabeth Seeberg, leder av komiteen, overrakte NIFs æresmedlemsskap til Grethe Fossli.
Svenn Erik Bolle, generalsekretær i Norges Bedriftsidrettsforbund og Elisabeth Seeberg, leder av komiteen, overrakte NIFs æresmedlemsskap til Grethe Fossli.

Grethe Fossli mottok NIFs æresmedlemskap

Grethe Fossli mottok nylig NIFs æresmedlemskap for lang og tro tjeneste for norsk idrett.

Komiteen for Hederstegn og Æresmedlemskap i NIF skriver i sin begrunnelse at:

Grethe Fossli har vært dedikert til idretten gjennom hele sitt liv, enten på sin fritid gjennom ulike verv i idretten eller gjennom sitt virke på Stortinget (1993-2005 Akershus AP) eller i LO.

Fossli har særlig vært opptatt av integrering, idrettens demokrati og idrett og kvinner samt god folkehelse. Hun har brukt talerstolen godt til å fremme sine budskap og vært i posisjoner der hun har kunnet sette disse sakene på dagsorden.

Grethe Fossli er en sann bærer av idrettens verdier gjennom sin væremåte, sine holdninger. Hun har tydeliggjort dette ytterligere gjennom sine verv i idretten, sitt politiske virke og arbeid for øvrig."

Komiteen består av Elisabeth Seeberg (leder), Kristin Setså og Per Otto Furuset.

Søknaden ble fremmet av Norges Bedriftsidrettsforbund. 

Fakta om Grethe Fossli

  • Født 1954
  • Bosted Asker
  • Norges Bedriftsidrettsforbund: Visepresident 1995-2000, President 2016-2022.
  • Norges idrettsforbund: 1. Visepresident 1999 - 2004, Leder NIFs valgkomite, styremedlem ISF (idrettens studieforbund), Styreleder Norges Olympiske museum, mentor for kvinnelige ledere, diverse engasjement og verv på vegne av NIF.
  • Diverse verv på klubb- og kretsplan.