KUD bekrefter at gass-støtten til idrettslag videreføres i 2023.
KUD bekrefter at gass-støtten til idrettslag videreføres i 2023. Foto: Eirik Førde

Gass-støtte til idrettslag videreføres i 2023

I en pressemelding 4. juli bekrefter Kultur- og likestillingsdepartementet at gass-støtten til idrettslag videreføres i 2023.

– For idrettslag som benytter gass som energikilde til sine anlegg er denne støtten viktig, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Støtten bidrar til at idrettslagene opprettholder sine aktivitetstilbud for barn og unge, uten å måtte øke prisene, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringen setter av 5 millioner kroner til idrettslag som har økte kostnader til gass i 2023.

I 2022 ble det bevilget midler til en søknadsbasert ordning der idrettslag kunne få dekket en andel av sine økte kostnader til gass. Norges Idrettsforbund fordeler støtten til idrettslagene. 36 idrettslag fikk tildelt midler i forrige søknadsrunde. Ordningen videreføres i 2023, med samme innretning.

Regjeringen har i tillegg varslet at strømstøtteordningen for frivillig sektor skal forlenges ut 2024.
Les denne saken på Kultur- og likestillingsdepartementet sin nettside

Norges idrettsforbund kommer tilbake til hvilke søknadsfrister som vil gjelde for idrettslag på et senere tidspunkt.