Norges idrettsforbunds logo.

Fortsatt nei til russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett

IOC presenterte tirsdag 28. mars sine anbefalinger knyttet til russisk og belarusisk deltakelse i internasjonale idrettskonkurranser til de internasjonale særforbundene. Ingen lagidretter skal kunne ha russisk eller belarusisk deltakelse, og ingen utøvere tilknyttet de militære styrker skal kunne delta. Men i sine anbefaleringer til de internasjonale særforbundene sier IOC at det bør kunne åpnes opp for nøytral deltakelse i individuelle grener.

- Vi ser fortsatt ingen grunn å åpne opp for individuelle russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett i dagens situasjon. Krigen i Ukraina er pågående og eskalerende, og representerer et klart brudd på internasjonal lov, sier idrettspresident Berit Kjøll.

IOC har ikke tatt noen avgjørelser om russisk og belarusisk deltakelse i OL i 2024 eller 2026. Anbefalingene som ble presentert 28. mars retter seg mot de internasjonale særforbundene.

- Vårt standpunkt i saken ble sist presentert i et møte med IOC og verdens 206 nasjonale olympiske komiteer mandag denne uken. Her ble også vårt felles nordiske standpunkt lagt frem. Vi må samtidig erkjenne at våre standpunkter i saken utgjør et betydelig mindretall i den olympiske bevegelsen, fortsetter Kjøll.

NIF har, på bakgrunn av de siste anbefalingene fra IOC, innkalt til et informasjons- og dialogmøte med alle særforbundene og idrettskretsene denne uken.

- For idrettsstyret er det viktig holde dialogen gående med egen organisasjon i denne saken, og vi har saken på agendaen i alle våre styremøter fremover, avslutter Kjøll.