Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Følg temamøte om idrett for utviklingshemmede 12. april

Norges idrettsforbund arrangerer temamøte om idrett for utviklingshemmede onsdag 12. april fra kl. 10 til 12. Møtet kan følges digitalt her.

Møtet tar utgangspunkt i «Én idrett – like muligheter. Parastrategi for norsk idrett, 2022–2027» og arrangeres for at særforbund skal kunne møtes og dele erfaringer om hvordan det kan jobbes med idrett for utviklingshemmede, og hva som er viktig i dette arbeidet.

Det vil bli presentasjoner fra særforbund og idrettslag, i tillegg til en presentasjon av prosjektet Special Olympics Norgesleker.

Agenda:              

  • Velkommen v/Ingvild Reiten, leder aktivitetsutvikling i Norges idrettsforbund
  • Diamantvolley – Norges Volleyballforbund v/Line Busland
  • Erfaringer med å inkludere utviklingshemmede i trenerrollen – Stabekk Turn v/Katelyn Garbin
  • Prosjekt Special Olympics Norgesleker v/ Anette Borge, Norges idrettsforbund