Følg Idrettstinget her

Her kan du følge Idrettstinget 2023 fra Scandic Flesland i Bergen.

SØNDAG 4. JUNI, kl. 08.00-14.00

Sak 18: Behandle forslag og saker (fortsetter fra lørdag)

Pause (ca. kl. 10.30)

Sak 19.2: Langtidsbudsjett for årene 2024-2027
Sak 20: Velge Idrettsstyret
Sak 21: Velge kontrollutvalg, lovutvalg, domsutvalg, appellutvalg, valgkomité, kompensasjonskomité, etisk råd og påtalenemnd

Idrettens studieforbunds ting 2023

Avslutning kl. 14.00, med lunsj på hotellet.

Alt om Idrettstinget her.

Tegnspråktolket versjon her: