En bra gjeng på internasjonal samling samlet foran Idrettens Hus på Ullevål Stadion. Foto: Geir Owe Fredheim
En bra gjeng på internasjonal samling samlet foran Idrettens Hus på Ullevål Stadion. Foto: Geir Owe Fredheim

Erfaringsutveksling i fokus på internasjonal samling

Denne uken var alle særforbundspresidenter og internasjonale representanter samlet på Ullevål til internasjonal samling. Ett tettpakket program tok opp dagsaktuelle temaer, deriblant relevante spørsmål og problemstillinger tilknyttet krigen i Ukraina.

- Målet med samlingen er å dele erfaringer og gi hverandre kompetansepåfyll sånn at alle som skal delta på internasjonale arenaer er bedre rustet i møter med aktører som har andre verdier enn oss. Krigen i Ukraina bringer nye og vanskelige spørsmål. Vår stemme er tydelig, men upopulær der ute. Da tror jeg det er godt for alle å bli minnet på at de ikke er alene, men at vi i norsk idrett står sammen om en felles retning, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Innspillsrunde på veileder
Leder for samfunnspolitisk avdeling, Frida Blomgren, gikk gjennom NIFs arbeid med den internasjonale strategien som ble vedtatt på det ekstraordinære idrettstinget 2021. I den anledning ble det arrangert en miniworkshop der deltakerne kom med innspill til hva de ønsker seg, og hva de har behov for i NIFs internasjonale veileder.

Under sesjonen om Ukrainasituasjonen og internasjonal idrett ble det åpnet opp for spørsmål, erfaringsdeling og refleksjoner. Det var stort engasjement rundt dette temaet, og alle fikk dele sine erfaringer og tanker. Kristin Kloster Aasen fra IOC var tilstede og svarte opp spørsmål tilknyttet IOCs
prosess. Stemningen i rommet var tydelig, det er ikke ønskelig åpne for at russiske og belarusiske utøvere skal delta så lenge de fører en krig mot Ukraina.

- Står stødigere
Anette Kure fra Norges Bryteforbund og Arild Solbakken fra Norges Luftsportsforbund var begge klare på at samlinger som dette er nyttig.

- Dager som dette bidrar til at man får tenkt igjennom og står stødigere i egen argumentasjon og ståsted, sier Kure.

- I tillegg er det interessant og nyttig å få Kristin sin forklaring på hvorfor IOC gjør som de gjør, fortsetter Solbakken.

Variert program
Ukrainasituasjonen var imidlertid ikke det eneste som sto på programmet.
Blant annet var Innovasjon Norge på besøk og informerte om deres samarbeid med NIF for å få flere internasjonale mesterskap til Norge, Bryteforbundet delte fra deres erfaringer fra VM i 2021, mens
NFF og NIF forklarte hvordan nye former for eierskap til internasjonale arrangement, utfordrer den europeiske idrettsmodellen.

- Et fint program med mye ulikt innhold, konkluderer Solbakken.