riktig-niflogo.jpg

Den europeiske idrettsmodellen utfordres av EU-domstolen

I dag falt dommen i saken om European Superleague. Domstolen har valgt å vurdere saken fra et rent økonomisk og konkurransepolitisk perspektiv. Dette innebærer at domstolen ikke anerkjenner at idretten skal kunne ha en særskilt stilling opp mot den europeiske konkurranselovgivningen.

– Nå skal vi sette oss godt inn i dommen. Men det synes klart at EU-domstolen ikke er villig til å gi idretten unntak fra EUs konkurranselovgivning. Det er i så fall alvorlig. Den europeiske idrettsmodellen er bygget opp på samme måte som vår idrettsmodell, altså en solidarisk modell hvor det som genereres av inntekter på toppen av pyramiden også kommer bredden til gode. Vi er sterkt kritiske til en utvikling hvor idretten kun skal forstås og behandles som en hvilken som helst økonomisk aktør i samfunnet, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

Den europeiske idrettsmodellen har en pyramidestruktur for organisering av idrett og idrettskonkurranser, fra grasrot til nasjonalt og internasjonalt nivå, med åpne konkurranser basert på prinsippet om opprykk/nedrykk, og med en tilgrunnliggende økonomisk solidaritetsmodell.

– Ethvert steg og enhver avgjørelse som bidrar til å underminere denne modellen er svært alvorlig. Vi skal, i ulike internasjonale fora, fortsette å kjempe for at vi fortsatt skal ha en solidarisk idrettsmodell. På kort sikt vil vi følge saken tett gjennom vårt partnerskap i European Olympic Committees (EOC) eget EU-kontor i Brussel, og vi kommer til å ha jevnlig kontakt med dem i tiden som kommer, avslutter Al-Samarai.