Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas og administrerende direktør i Deloitte, Sjur Gaaseide. Foto: Deloitte
Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas og administrerende direktør i Deloitte, Sjur Gaaseide. Foto: Deloitte

Deloitte signerer langsiktig avtale med Norges idrettsforbund

Deloitte og Norges idrettsforbund inngår partnerskap med varighet til 2032. Samarbeidet er en forlengelse av Deloittes internasjonale samarbeid med IOC. Sammen skal partene jobbe på lag for en bedre fremtid.

Samarbeidet har en konkret visjon om å få flere barn og unge inn i idretten og få dem til å være der lenger. Avtalen er utelukkende tjenestebasert, som innebærer at alt av Deloittes tjenester for Norges idrettsforbund direkte eller indirekte skal bidra til visjonen. Digitale løsninger og innovasjon er to av driverne som skal sørge for at vi beholder flere i idretten og samtidig får flere inn.

– Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive i årene som kommer. Med stadig flere helseplager blant unge blir deltakelse i idretten viktigere enn før. I tillegg er idretten en fin arena for oss å lære om verdier, prestasjonstrening og samarbeid. Alt dette er med på å bygge et godt fundament for fremtidens arbeidsstyrke – som vi er helt avhengig av. Vi har unik kompetanse som vi håper kan hjelpe idretten med å tenke nytt, sier CEO i Deloitte, Sjur Gaaseide.

Idretten som primus motor
Generalsekretær Nils Einar Aas i NIF mener samarbeidet er av stor betydning for idretten, og vil ha en positiv samfunnspåvirkning. Han er glad for å kunne samarbeide med et av landets ledende kompetansehus.

– Først vil jeg benytte anledningen til å ønske Deloitte velkommen med på laget. Gjennom et slikt langsiktig, strategisk og innsiktsdrevet partnerskap vil norsk idrett få tilgang på unik kompetanse og etterspurte tjenester som i sum vil ha stor betydning for utviklingen av norsk idrett de neste årene. Skal vi lykkes med våre overordnede mål, nemlig livslang idrettsglede og flere store prestasjoner, må vi knytte til oss riktig kompetanse. Det har vi fått gjennom partnerskapet med Deloitte og vi ser frem til å komme ordentlig i gang med våre prioriterte satsinger.

– Vi har allerede identifisert en rekke felles innsatsområder for de neste 10 årene og vi vil starte opp med fire av dem umiddelbart. Dette vil blant annet omfatte en nærmere kartlegging og utvikling av idrettens digitale plattform og tiltak for å forenkle deltakelsen i idretten, organisasjonsutvikling og innsiktsarbeid som skal bidra til å redusere barrierer for deltakelse uavhengig av bakgrunn og økonomi.


Teknologi som barriere
Ved hjelp av målbevisst utnyttelse av ny teknologi og mulighetene den byr på skal partene jobbe sammen med utfordringene vi står overfor. En av disse utfordringene er å tilgjengeliggjøre idretten for flere. I tillegg vil de sammen jobbe med å redusere frafallet i idretten nasjonalt.

– Deltakelse i idretten må gjøres enklere. Sammen med NIF ønsker vi å tilgjengeliggjøre idretten for enda flere, gjennom gode digitale løsninger og teknologi. Manglende kapasitet og dårlig utnyttelse av teknologi er en barriere som vi ønsker å bygge ned, sier Gaaseide og legger til:

– Som en stor næringslivsaktør er det viktig å ta vårt samfunnsoppdrag på alvor. Vi ansetter rundt 400 nyutdannede hvert eneste år, og vil bidra til å sikre arbeidsstyrken for fremtiden. Partnerskapet vil bety mye for våre ansatte, idretten og folkehelsen.