Idrettspresident Berit Kjøll fortalte at tiden ikke er riktig nå for å prioritere arbeidet med et fremtidig OL og Paralympics til Norge. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund
Idrettspresident Berit Kjøll fortalte at tiden ikke er riktig nå for å prioritere arbeidet med et fremtidig OL og Paralympics til Norge. Foto: Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund

Dårlig timing for å diskutere et fremtidig OL og Paralympics til Norge nå

Idrettstinget stiller seg bak ambisjonen om å hente hjem vinter-OL og Paralympics til Norge en gang i fremtiden, men var samtidig tydelig på at det ikke er riktig å jobbe videre med dette nå.

Idrettsstyret fremla resultatet av et omfattende sonderingsarbeid internt i idretten for et fremtidig OL og Paralympics i Norge på Idrettstinget i Bergen. Sonderingen viser at et flertall ønsker at Norge skal kunne påta seg et slikt arrangøransvar en gang i fremtiden på gitte premisser.  

– Vi er en av verdens beste olympiske idrettsnasjoner. Vi har arrangert vinter-OL i 1952, vinter-OL og Paralympics i 1994 og Ungdoms-OL i 2016. Norge har kunnskapen og evnen til å arrangere store internasjonale mesterskap. Dette er arrangementer som setter Norge og norsk idrett på kartet, og som er en uvurderlig inspirasjonskilde for morgendagens idrettshelter, innledet idrettspresident Berit Kjøll under sin redegjørelse av saken til Idrettstinget.

Sonderingen internt i idretten viste at et flertall, på gitte premisser, ønsker et fremtidig OL og Paralympics i Norge. Mesterskapet være bærekraftig og kostnadseffektivt, det må komme hele norsk idrett til gode, bevilgningene til idretten for øvrig må skjermes og mesterskapet må ikke gå på bekostning av de andre idrettene (som ikke er på vinter-OL/PL-programmet).

– Jeg tror det er fullt mulig å arrangere et OL og et Paralympics i Norge på disse premissene. Ikke bare er det fullt mulig, det er også helt nødvendig å legge disse premissene til grunn. Norske politikere og det norske folk vil sannsynligvis ikke godta noe annet, sa Kjøll fra talerstolen.

 

Dårlig timing

Idrettspresidenten understreket samtidig at tiden ikke er riktig nå for å prioritere arbeidet med et fremtidig OL og Paralympics til Norge.

– Norge og verden for øvrig har blitt satt på noen alvorlige prøver de siste årene. Prøver som har gjort at vi alle har måttet gjøre tøffe prioriteringer. I norsk idrett har vi hatt et helt nødvendig fokus på å komme oss gjennom pandemien og oppfølgende kriser som har oppstått som følge av krigen i Ukraina. Norske husholdninger, norske bedrifter og norske idrettslag opplever akkurat nå en svært krevende kostnadsvekst, sa Kjøll og la til:

– Vi må prioritere hva vi selv bruker tid og ressurser på i idrettsorganisasjonen, og vi må prioritere hvilke signaler vi sender til stortinget og regjeringen. Samtidig er ikke arbeidet som er lagt ned bortkastet. Vi vet nå hvilke premisser norsk idrett legger til grunn for et fremtidig OL og Paralympics i Norge og vi vet hvilke nye muligheter som ligger i IOCs nye tilnærming til tildelinger og fremtidige Olympiske og Paralympiske konsepter.