Et av prosjektene NIF støtter er judo-tilbud til barn og unge i flyktningleirer, her fra Dzaleka refugee camp i Malawi. Foto: Susanne Brovold Hvidsten
Et av prosjektene NIF støtter er judo-tilbud til barn og unge i flyktningleirer, her fra Dzaleka refugee camp i Malawi. Foto: Susanne Brovold Hvidsten

Idrettens bistandsarbeid i sørlige Afrika

Idrettsforbundet signerte i mars i år en ny 5-årig avtale med Norad for støtte til prosjekter i Zambia, Zimbabwe og Malawi. Idretten fortsetter med det en lang tradisjon for bistandsprosjekter med idrett som innretning.

Et av prosjektene er et regionalt judo-prosjekt for barn og unge i flyktningeleirer. Det er judo Zambia som leder prosjektet, og sammen med Judo Malawi og Judo Zimbabwe, med støtte fra blant annet FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR), Judo for Peace og NIF, har de så langt prosjekter i tre flyktningleirer i Zambia, en i Zimbabwe og en i Malawi.

Idrett med mening

I september besøkte Idrettsforbundet Dzaleka refugee camp litt utenfor Lilongwe i Malawi. Denne flyktningeleiren er bygget for å huse 10 000 mennesker, mens det nå bor over 53 000 flyktninger i leiren.

I Dzaleka bor det flyktninger fra flere ulike afrikanske land, og mange av dem har bodd i leiren hele livet. Uten rett til å kunne starte et liv på utsiden av leiren, blir hverdagen tøff for svært mange, og det er dessverre mye vold og kriminalitet, i tillegg til lange og tomme dager når man lever et liv i «limbo».

Da er meningsfulle aktiviteter som judo svært verdifullt for mange. I tillegg til at man lærer selvforsvar og mestring, er også judo en sport som handler om respekt for hverandre. Her er man er nødt til å trene sammen og forholde seg til hverandre til tross for ulike nasjonaliteter og interne konflikter. Deltakerne får også mulighet til å delta på turneringer utenfor leiren, og blir dermed også mer integrert i samfunnet rundt. I noen av leirene lar man også barn og unge fra samfunnet utenfor leirene delta på treninger, slik at det ikke skal skape misunnelse og forskjellsbehandling, og samtidig bidra til integrering i og utenfor leiren.

Her øves det på selvforsvar i flyktningleiren.

NIF ser fremt til å følge dette prosjektet de neste fem årene, og håper det kan oppskaleres. Vi ser verdien av idrett i flyktningleirene, og ønsker at flere idretter blir tilbudt i leirene, slik at flere kan dra nytte av tilbudene. Vi er stolte av våre lokale partnere som implementerer prosjektene på bakken, og med det bidrar til bedre inkludering i lokalsamfunnene, bedre helse, demokratiutvikling og konfliktløsning.

image0ra7.png