I brevet til Kulturdepartementet ber Norges idrettsforbund om konkrete endringer til hvordan strømstøtten beregnes. Foto: Tove Lise Mossestad
I brevet til Kulturdepartementet ber Norges idrettsforbund om konkrete endringer til hvordan strømstøtten beregnes. Foto: Tove Lise Mossestad

Behov for en forbedret strømstøtteordning

Norges idrettsforbund sendte mandag 13. februar et brev til Kulturdepartementet hvor vi ber om at idrettens strømstøtteordning forbedres.

I brevet ber vi om konkrete endringer til hvordan strømstøtten beregnes, og vi ber om at den delen av merverdiavgiften som ikke kompenseres gjennom den ordinære merverdiavgiftskompensasjonsordningen for varer og tjenester, kompenseres gjennom strømstøtteordningen.

Kompensasjonen beregnes i dag ut fra spotprisen, mens idrettslagene betaler en vesentlig høyere strømpris enn dette. Norges idrettsforbund foreslår at kompensasjonen beregnes ut fra det idrettslagene faktisk har betalt.

Les hele brevet her.